Operatorii și companiile de stat trebuie să raporteze situația infrastrucurii de comunicații către ANCOM

- Adrian Ungureanu
346

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a lansat în consultare publică un proiect de decizie prin care propune condițiile și modalitățile prin care informațiile privind amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice deţinute de operatorii de rețea și organismele din sectorul public vor fi puse la dispoziția Autorităţii.

De asemenea, proiectul de decizie prevede înființarea Punctului de informare unic prin intermediul căruia aceste informaţii vor fi raportate de către operatorii de rețea și de organismele din sectorul public dar şi accesate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, se arată într-un comunicat remis redacției de către Autoritate.

Informaţii care trebuie raportate
Operatorii de rețea și organismele din sectorul public vor avea obligaţia de a transmite ANCOM informațiile deţinute în format electronic privind amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice. Raportarea acestor informaţii se va face prin completarea unui formular online, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a acestei decizii.

Informațiile colectate vor fi puse la dispoziția furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, de către ANCOM, pentru ca aceștia să planifice și să utilizeze eficient infrastructura fizică pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice de mare viteză.

Punctul de informare unic
ANCOM va gestiona pe pagina sa de internet o secţiune dedicată Punctului de informare unic care va permite atât raportarea informațiilor de către operatorii de rețea și de către organismele din sectorul public, cât și accesarea respectivelor informații de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice. Accesarea Punctului de informare unic se va face pe bază de autentificare.

Sancţiuni
Neraportarea acestor informaţii și documente cu respectarea termenelor, formatului şi modalității de transmitere a informaţiilor poate fi sancționată de către ANCOM cu amendă de la 1.000 la 100.000 lei.

Legea nr. 159/2016
Proiectul de decizie supus astăzi consultării publice face parte din procesul de elaborare a legislaţiei secundare pentru implementarea Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice.

Legea stabilește condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea realizării lucrărilor de construire a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora, accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea (furnizori de utilități, infrastructura de transport a căilor ferate, drumuri etc.) și construirea de rețele de comunicații electronice și infrastructuri fizice asociate acestora.