ANCOM lansează în consultare taxele de licenţă pentru multiplexurile de radiodifuziune digitală terestră

390

ANCOM a publicat în consultare Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de radiodifuziune prin care sunt stabilite modul de desfăşurare a procedurii de selecţie, condiţiile de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio și taxele minime de licenţă pentru multiplexurile de radiodifuziune digitală terestră T-DAB+ pe care Autoritatea le va aloca prin licitaţie.

Taxe minime de licenţă
Taxa minimă de licenţă pentru multiplexurile naționale, care reprezintă preţul de pornire în cadrul licitației, este de 75.000 de euro. În cazul în care vor fi alocate multiplexuri regionale, taxa minimă de licenţă variază în funcţie de zona în care este alocat, situându-se între 1.050 şi 5.500 de euro pentru un multiplex alocat în Bucureşti. Taxele pentru multiplexurile regionale sunt disponibile în anexa Proiectului de Hotărâre a Guvernului, publicat aici.

Taxa de licenţă rezultată în urma procedurii de selecție va fi achitată către bugetul de stat în termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la data anunţării rezultatelor licitaţiei.

Multiplexuri de radiodifuziune digitală
În data de 23 august 2018, ANCOM a lansat în consultare publică decizia de organizare a licitaţiei şi caietul de sarcini pentru alocarea unui multiplex naţional de radiodifuziune digitală terestră T-DAB+ în banda 223-230 MHz (canalul 12 de televiziune) şi a unui multiplex naţional de radiodifuziune digitală terestră T-DAB+ sau a 36 de multiplexuri regionale în banda 216-223 MHz (canalul 11 de televiziune). Multiplexurile regionale pot fi acordate numai în cazul în care pentru licența națională din banda 216-223 MHz nu este depusă nicio ofertă valabilă în cadrul procedurii de selecție.

Aceste multiplexuri vor fi acordate, pentru o perioada de 10 ani, printr-o procedură de selecţie competitivă.

Procedura de licitaţie
Procedura de selecţie competitivă presupune ca fiecare ofertant să depună o ofertă iniţială prin care să indice multiplexurile pe care doreşte să le achiziţioneze. În cazul în care cererea depăşeşte numărul de multiplexuri disponibile, se vor organiza runde primare de licitaţie până când cererea nu mai depăşeşte oferta.

Toate criteriile de calificare pentru participanți propuse de ANCOM sunt disponibile în caietul de sarcini.

Calendarul de desfășurare a procedurii
Licitaţia va fi demarată prin publicarea unui anunţ, după ce documentaţia va fi finalizată. Cei interesaţi să participe la procedură vor avea patru săptămâni de la anunţul de demarare pentru depunerea dosarului de candidatură, iar ANCOM va anunţa candidaturile calificate în termen de două zile de la depunere, urmând ca apoi să se desfăşoare etapele propriu-zise de licitaţie. ANCOM va anunţa rezultatele licitaţei în trei zile de la finalizarea acesteia, iar plata de către câștigători a taxei de licență rezultată în urma procedurii trebuie să fie făcută în 90 de zile calendaristice de la data anunțării rezultatelor.

Obligații de acoperire
Câștigătorii multiplexurilor naţionale vor avea obligaţia ca, în termen de 2 ani de la data obținerii licențelor, să pună în funcțiune un număr de cel puțin 10 emițătoare şi să lanseze serviciul după instalarea și autorizarea a cel puţin două emiţătoare în Bucureşti, pentru fiecare multiplex.

Câştigătorii multiplexurilor regionale vor avea obligaţia de a pune în funcțiune cel puțin un emițător în fiecare alocare, în termen de 18 luni de la data obținerii licențelor.

Consultare publică
Proiectul Hotărârii Guvernului privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de radiodifuziune poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 05.10.2018, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.