ANCOM lansează în consultare caietul de sarcini pentru licitația spectrelor 216-223-230MHz

372

ANCOM va scoate la licitaţie drepturile de utilizare a frecvenţelor radio pentru operarea unui multiplex naţional de radiodifuziune digitală terestră T-DAB+ în banda 223-230 MHz (canalul 12 de televiziune) şi a unui multiplex naţional de radiodifuziune digitală terestră T-DAB+ sau a 36 de multiplexuri regionale în banda 216-223 MHz (canalul 11 de televiziune).

Aceste multiplexuri vor fi acordate, pentru o perioada de 10 ani, printr-o procedură de selecţie competitivă. Caietul de sarcini lansat în consultare publică este disponibil aici.

Transmisia posturilor de radio și televiziune prin standardul Digital Audio Broadcasting – DAB  oferă o calitate superioară a sunetului și a imaginii și permite o utilizare mai eficientă a spectrului radio prin transmisia mai multor programe într-un spectru mai îngust.

Procedura de licitaţie
Procedura de selecţie competitivă presupune ca fiecare ofertant să depună o ofertă iniţială prin care să indice multiplexurile pe care doreşte să le achiziţioneze. În cazul în care cererea depăşeşte numărul de multiplexuri disponibile, se vor organiza runde primare de licitaţie până când cererea nu mai depăşeşte oferta. Preţul de pornire pentru fiecare multiplex reprezintă taxa minimă de licenţă care urmează să fie stabilită de către Guvern, la propunerea ANCOM.

Multiplexurile regionale pot fi licitate numai în cazul în care nu se depune ofertă pentru multiplexul național în banda 216-223 MHz.

Criterii de calificare în licitaţie
Pentru a putea participa la licitaţie, candidatul trebuie să fie persoană juridică română sau străină, să aibă o cifră de afaceri medie pe ultimii 3 ani sau pe perioada scursă de la înființarea acestuia, dacă aceasta este mai scurtă de 3 ani, de minimum 2.000.000 euro, în situația în care candidatul depune ofertă/oferte pentru multiplexul național /multiplexurile naționale, să nu fie în stare de insolvență ori lichidare, afacerile să nu îi fie administrate de un judecător-sindic, activitățile sale comerciale, în întregul lor, să nu fie suspendate sau să nu fie într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, să-și fi îndeplinit obligațiile exigibile de plată către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri. Toate criteriile de calificare propuse de ANCOM sunt disponibile în caietul de sarcini.

Calendarul de desfășurare a procedurii
Licitaţia va fi demarată prin publicarea unui anunţ, după ce documentaţia va fi finalizată. Cei interesaţi să participe la procedură vor avea patru săptămâni de la anunţul de demarare pentru depunerea dosarului de candidatură, iar ANCOM va anunţa candidaturile calificate în termen de două zile de la depunere, urmând să se desfăşoare etapele propriu-zise de licitaţie. ANCOM va anunţa rezultatele licitaţei în termen de trei zile de la finalizarea acesteia, iar plata de către câștigători a taxei de licență rezultată în urma procedurii trebuie să fie făcută în 90 de zile calendaristice de la data anunțării rezultatelor.

Obligații de acoperire
Câştigătorii multiplexelor naţionale vor avea obligaţia ca, în termen de 2 ani de la data obținerii licențelor, să pună în funcțiune un număr de cel puțin 10 emițătoare şi să lanseze serviciul după instalarea și autorizarea a cel puţin două emiţătoare în Bucureşti, pentru fiecare multiplex.

Câştigătorii multiplexelor regionale vor avea obligaţia de a pune în funcțiune cel puțin un emițător în fiecare alocare, în termen de 18 luni de la data obținerii licențelor.

Consultare publică
Proiectul caietului de sarcini pentru procedura de selecţie competitivă în vederea acordării licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de radiodifuziune T-DAB+ poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 24.09.2018, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare[at]ancom.org.ro.