A fost promulgată legea care transpune în legislația națională Directiva UE privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune

336

În data de 28 decembrie 2018 a fost  promulgată o importantă lege care transpune în legislația națională Directiva UE privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune și al cărei inițiator a fost  Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Directiva NIS ( Network Internet Security) stabilește la nivel european un sistem unitar de prevenire și răspuns la incidentele de securitate informatică, având drept scop protejarea și stimularea dezvoltării Pieței Digitale Unice, prin crearea la nivelele naționale a mecanismelor adecvate.

În context, obiectivele actului normativ promulgat sunt:

  • stabilirea cadrului de cooperare la nivel național și de participare la nivel european și internațional în domeniul asigurării securității rețelelor și sistemelor informatice,
  • crearea cadrului instituțional prin desemnarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO ca autoritate competentă,
  • desemnarea entităților de drept public și privat care dețin competențe și responsabilități în aplicarea prevederilor prezentei legi,
  • desemnarea  punctului unic de contact la nivel național și a echipei naționale de răspuns la incidente de securitate informatică – Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO)
  • stabilirea cerințelor de securitate și notificare pentru operatorii de servicii esențiale și pentru furnizorii de servicii digitale și instituirea mecanismelor de actualizare a acestora în funcție de evoluția amenințărilor la adresa securității rețelelor și sistemelor informatice

Astfel,  se instituie mecanisme de cooperare în caz de necesitate între (CERT-RO )și autoritățile competente pe sectoarele și subsectoarele de activitate în cadrul cărora își desfășoară activitatea operatorii de servicii esențiale, în vederea  preîntâmpinării situațiilor în care incidente de securitate informatică inițial minore, care afectează un furnizor de servicii digitale, să  evolueze rapid și să  afecteze infrastructuri critice naționale sau europene.

Sectoarele și subsectoarele de activitate în cadrul cărora își desfășoară activitatea operatorii de servicii esențiale, sunt: energie, transporturi, bancar, infrastructuri ale pieței financiare, sănătate, furnizare și distribuire de apă potabilă și infrastructură digitală, legea instituind obligații de asigurare a securității și de notificare a incidentelor și furnizorilor de servicii digitale precum: cloud computing, piețe online, motoare de căutare.