Youtube are acum func?ia de “blur” a fe?elor pentru protec?ia diziden?ilor

14

Youtube a ad?ugat o nou? op?iune la serviciul s?u de editare a videoclipurilor numit? face-blurring. Aceast? func?ie se activeaz? printr-un simplu click ?i permite utilizatorilor s? î?i ascund? fa?a din video-urile pe care le uploadeaz?.

Acest lucru vine în ajutorul celor care doresc s? p?streze anonimitatea unor persoane. Este un bun ajutor ?i pentru videoclipurile unde sunt filma?i activi?ti, oameni pe strad? sau pur ?i simplu pentru protejarea identit??ii unui individ ?i astfel a dreptului omului. Peste 100.000 de videoclipuri au fost înc?rcate pe Youtube din Egipt într-o perioad? de dou? s?pt?mâni. Peste 72 de ore de video-uri sunt uploadate în fiecare minut pe Youtube.

Dup? înc?rcarea clipului pe site, utilizatorii vor avea posibilitatea de a active op?iunea  blur a fe?elor din meniul “Video enhacement”, submeniul “Additional Features”, acolo g?sind op?iunea “Blur All Faces”.  Înainte de publicare, utilizatorul poate vedea un preview al filmului.

Acest instrument nu este îns? perfect?. Utilizatorii nu pot blura selectiv fe?ele celor din film, unele fe?e putând s? nu fie detectate, în func?ie de lumin?, distan?? sau calitatea clipului.

Ce p?rere ave?i despre noua op?iune a celor de la Youtube? Crede?i c? o ve?i folosi în filmele voastre?