Volumul pl??ilor mobile se dubleaz? în 2012

26

PayPal ?i-a revizuit în cre?tere, de la 7 la 10 miliarde de dolari, estim?rile privind pl??ile mobile pe care le va procesa pân? la sfâr?itul anului 2012.

 

La începutul anului compania aprecia c? volumul pl??ilor mobile realizate prin intermediul PayPal anul acesta va ajunge la 7 miliarde de dolari, aproape dublu comparativ cu 2011, când a fost de 4 miliarde de dolari, ?i în cre?tere de la 750 milioane de dolari în 2010.

 

PayPal a comunicat noile estim?ri privind volumul pl??ilor mobile dup? ce compania, care face parte a eBay, a înregistrat rezultate financiare trimestriale puternice ?i a realizat, pentru al treilea trimestru consecutiv, peste jum?tate din veniturile sale din opera?iuni derulate în afara Statelor Unite.

 

În ceea ce prive?te num?rul de utilizatori, PayPal a ajuns la 113,2 milioane de conturi active, cre?terea fiind de 13% comparativ cu al doilea trimestru al anului trecut. Pe de alt? parte, veniturile PayPal au evoluat cu 26% de la an la an, în timp ce volumul total net al pl??ilor realizate prin PayPal a crescut cu 20%, la 34,5 miliarde de dolari.

 

PayPal Mobile continu? s? creasc? în mod semnificativ peste tot în lume. În plus, compania a continuat s? beneficieze de pe urma adopt?rii ini?iativelor sale în domeniul pl??ilor offline de c?tre comercian?i ?i consumatori.

 

PayPal Here – care le permite micilor comercian?i s? accepte pl??i folosindu-?i smartphone-urile – se extinde continuu pe noi pie?e, fiind acum disponibil pe scar? larg? în Statele Unite ?i Hong Kong, inclusiv pentru un num?r de peste 300.000 de clien?i care au solicitat acest produs imediat dup? ce lansarea sa a fost anun?at?.