Vodafone sus?ine o campanie de informare privind num?rul de urgen?e 112

102

Asocia?ia REACT împreun? cu Vodafone România au lansat ast?zi, 29 septembrie, campania “O via?? poate depinde de tine”, care î?i propune s? trag? un semnal de alarm? privind folosirea abuziv? a num?rului 112 la scar? na?ional? precum ?i s? responsabilizeze publicul larg privind m?surile de prim ajutor ce se pot acord? în situa?ii de urgen??.

“??Am ales s? sus?inem aceast? campanie întrucât 3 din 4 apeluri la 112 sunt false urgente”, a spus Inaki Berroeta (foto), CEO Vodafone România. Campania e realizat? de asocia?ia React ?i Vodafone România în parteneriat cu Serviciul de Telecomunica?ii Speciale (STS), Serviciul de Urgente 112 ?i Ministerul S?n?t??ii.

Inaki Berroeta, CEO Vodafone

Aproximativ 73% din totalul apelurilor înregistrate în perioad? ianuarie-august 2011 sunt, practic, apeluri f?cute în joac? sau accidental de c?tre cei care sun?, doar 27% sunt apeluri reale

Merit? v?zut ?i clipul video. 

Campania de comunicare este concentrat? pe cele dou? componente: serviciul de urgen?? 112 ?i înv??area m?surilor de prim ajutor ?i este sus?inut? de spoturi TV ?i radio, plus site-ul campaniei – www.salvez.ro.