Vodafone, prima alegere a celor care î?i porteaz? num?rul

20

Vodafone România este operatorul în a c?rui re?ea s-au portat cele mai multe numere de telefonie mobil?, de la startul portabilitatii, din 21 octombrie 2008, potrivit informa?iilor furnizate de Autoritatea Na?ional? pentru Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii (ANCOM).

Astfel, pân? la 31 iulie Vodafone a primit în re?eaua sa 186.793 de numere de telefonie mobil?.

„Vodafone este operatorul preferat de c?tre utilizatorii de telefonie mobil? din România care î?i porteaz? num?rul în alt? re?ea. Ne bucur?m c? utilizatorii aleg re?eaua noastr?, iar acest lucru ne motiveaz? s? ne continu?m eforturile pentru a oferi clien?ilor no?tri cea mai bun? experien?? de pe pia??”, a spus Iñaki Berroeta, CEO Vodafone Romania (foto).

Prin serviciul de portabilitate a numerelor utilizatorii serviciilor de telefonie mobil? î?i pot p?stra num?rul de telefon în momentul în care decid s? î?i schimbe furnizorul.

Vodafone este unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunica?ii mobile din lume, dup? venituri, cu 406,4 milioane de clien?i în întreaga lume la data de 30 iunie 2012.