Vodafone lanseaz? op?iunea “Roaming pe zi”

22

Începand de ast?zi, clien?ii Vodafone care c?l?toresc în str?in?tate pot folosi, pe telefonul mobil, serviciile de voce ?i date na?ionale, incluse în abonament sau în extraop?iunile Cartelei Vodafone, la un nivel optimizat de costuri, datorit? noului produs pe care Vodafone îl lanseaz? ast?zi pe pia?a din România: Roaming pe zi.

 

Prin achitarea unei taxe zilnice de 3,99 Euro/zi, clien?ii Vodafone, atât persoane fizice cât ?i clien?i companii, abona?i ?i utilizatori ai serviciilor prepaid, vor putea folosi internetul pe mobil, minutele/SMS-urile nationale incluse în planul tarifar la nivel de abonat, sau pe Cartela Vodafone. Odat? activat?, op?iunea este valabil? pân? la ora 00:00 a României ?i este disponibil? in 45 de ??ri. Promo?ional, dup? dep??irea traficului de date, a num?rului de SMS-uri/minute na?ionale incluse în abonament sau pe Cartela Vodafone, se va aplica planul tarifar na?ional standard. În plus, primele 30 minute/zi de apeluri primite în roaming nu se vor tarifa, iar dup? consumarea acestora, utilizatorii vor beneficia de tariful standard. Oferta „Roaming pe zi” este disponibil? în 45 ??ri, distribuite astfel:

– Zona Principal?: Austria, Belgia, Cehia, Fran?a, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania, Elve?ia, Marea Britanie;

– Zona Extins?: Albania, Australia, Bulgaria, Croa?ia, Cipru, Danemarca, Egipt, Estonia, Finlanda, Hong Kong, Islanda, India, Japonia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malaezia, Noua Zeelanda, Norvegia, Polonia, Reunion, Singapore, Slovacia, Slovenia, Africa de Sud, Suedia, Ghana, Qatar ?i Turcia.

 

To?i cei interesa?i pot activa noua op?iune de roaming, ale carei tarife ?i beneficii sunt valabile pe întreaga perioad? promo?ional?, apelând ghidurile interactive *100#, *222. De asemenea, produsul poate fi activat ?i online, prin MyVodafone, sau în magazinele Vodafone ?i ale partenerilor s?i. Op?iunea se poate activa gratuit, iar taxa zilnic? se aplic? la primul apel ini?iat sau primit, primul SMS trimis, respectiv trafic de date ini?iat. Primul minut se taxeaz? prin rotunjire la minut, iar restul convorbirii se taxeaz? la secunda. Apelurile ?i SMS-urile c?tre numere de interes general la nivel local sau na?ional (numere de taxi, ora exact?) sau c?tre numere cu tarif special, mai mare decat cel aferent apelurilor na?ionale (jocuri ?i concursuri) nu se consum? din minutele na?ionale ?i/sau SMS-urile incluse în abonament ?i/sau extraop?iuni.

 

În cazul în care clientul a activat op?iunea „Roaming pe Zi” ?i nu c?l?tore?te într-una din cele 45 de ??ri în care este valabil? aceast? op?iune, clientul va fi taxat în conformitate cu tarifele standard de roaming Vodafone World. Utilizatorii serviciilor de business cu abonamente ce includ minute la nivel de grup fac excep?ie de la mecanismul de consum al minutelor incluse, pentru promo?ia curent?.