Vodafone, cu 186% mai mul?i utilizatori de Internet pe mobil

21

Vodafone România anun?? indicatorii financiari principali pentru primul trimestru al anului fiscal 2012-2013, încheiat pe 30 iunie 2012. Pân? la data respectiv? compania avea 7.798.411 clien?i, în sc?dere cu 1,8% fa?? de trimestrul precendent, încheiat pe 30 aprilie 2012.

 

Veniturile din servicii au sc?zut cu 4,5% fa?? de aceea?i perioad? a anului trecut. Excluzând efectul diminu?rii tarifelor de interconectare (intrat în vigoare la 1 martie 2012), procentul de sc?dere a veniturilor din servicii este de numai 0,7% fa?? de aceea?i perioad? a anului trecut.

 

Num?rul utilizatorilor de Internet pe mobil a crescut cu 186% în trimestrul încheiat la 30 iunie 2012 comparativ cu acela?i trimestru din 2011. Serviciile de date mobile au crescut semnificativ pe fondul lans?rii de oferte dedicate care au inclus trafic de Internet pe mobil ?i smartphone-uri performante la pre?uri foarte accesibile.

 

ARPU mobil (venitul mediu pe utilizator) a fost de 7,4 euro pentru trimestrul încheiat pe 30 iunie 2012, ceea ce corespunde unei cre?teri de 9,8% fa?? de trimestrul încheiat pe 30 iunie 2011.

 

La 30 iunie 2012 abona?ii reprezentau 43%, iar utilizatorii cartelelor, 57% din totalul clien?ilor Vodafone România.

 

Vodafone România este o divizie a Vodafone Group Plc. Vodafone este unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunica?ii mobile din lume, dup? venituri, cu 406,4 milioane de clien?i în întreaga lume la 30 iunie 2012. Vodafone are divizii în 30 de ??ri de pe cinci continente ?i peste 40 de re?ele partenere în întreaga lume.