Visa asigur? pl??ile mobile la Jocurile Olimpice

16

Visa, partener global al Jocurilor Olimpice ?i Paralimpice Londra 2012, anun?? c? pe durata Jocurilor Olimpice va prezenta cele mai recente inova?ii în domeniul pl??ilor, care vor revolu?iona modul în care oamenii pl?tesc ?i î?i gestioneaz? banii. Una dintre inova?iile prezentate de Visa se refer? la pl??ile efectuate cu telefonul mobil ?i cardurile cu cip, care asigur? tranzac?ii mai rapide, mai accesibile ?i mai sigure, realizate în mii de puncte comerciale din Londra ?i în loca?iile Jocurilor Olimpice.

 

„Pl??ile electronice au un rol esen?ial pentru încurajarea turismului ?i vin în întâmpinarea nevoilor consumatorilor afla?i în mi?care pe parcursul unui eveniment sportiv de talia Jocurilor Olimpice. Acest eveniment reprezint? o ocazie unic? de a ar?ta cum tehnologia transform? modul în care oamenii fac cump?r?turi, pl?tesc ?i sunt pl?ti?i în întreaga lume”, a declarat Sandra Alzetta, Senior Vice President, Visa Europe. „Vara aceasta vom prezenta la Londra viitorul pl??ilor – un viitor în care majoritatea consumatorilor î?i vor gestiona activitatea financiar? de zi cu zi cu ajutorul dispozitivelor mobile, tabletelor ?i calculatoarelor personale”.

 

Pe durata Jocurilor Olimpice ?i Paralimpice Londra 2012, Visa ?i partenerii s?i vor oferi sportivilor sponsoriza?i de Visa, dar ?i turi?tilor posibilitatea de a experimenta.  

 

O edi?ie limitat? a modelului Samsung GALAXY S III, telefonul Samsung dedicat Jocurilor Olimpice Londra 2012, va fi pus? la dispozi?ia sportivilor sponsoriza?i de Visa. Dispozitivul va fi prev?zut cu o versiune a aplica?iei de pl??i mobile Visa payWave de la Visa, adaptat? Jocurilor Olimpice. Pentru a efectua plata cump?r?turilor, consumatorii trebuie doar s? selecteze pictograma Visa de pe dispozitivul Samsung ?i s? plaseze telefonul în fa?a unui terminal de pl??i contactless. În plus, aplica?ia permite utilizatorilor s? î?i gestioneze cheltuielile prin verificarea istoricului contului ?i a soldului în timp real.

 

Aproximativ 37 milioane de carduri Visa de credit, debit ?i prepaid prev?zute cu tehnologia payWave sunt în circula?ie în Europa. Cu ajutorul cardurilor contactless turi?tii de la Jocurile Olimpice Londra 2012 î?i vor putea face cump?r?turile la mii de comercian?i trecând cardul prin fa?a terminalului. Cump?r?turile sub 20 de lire sterline nu necesit? introducerea codului PIN. Visa Europe estimeaz? c? num?rul cardurilor Visa payWave aflate în circula?ie în Europa va dep??i 50 de milioane pân? la sfâr?itul anului 2012.

 

Pân? la începerea Jocurilor peste 140.000 de terminale contactless din Marea Britanie vor accepta carduri ?i telefoane care încorporeaz? tehnologia Visa PayWave, printre care 5.000 de taxiuri londoneze ?i 3.000 puncte de vânzare din loca?iile Jocurilor Olimpice.

 

Pe teritoriul Marii Britanii vor fi puse în vânzare carduri Visa prepaid dedicate Jocurilor Olimpice, care vor permite turi?tilor din Londra s? beneficieze de confortul ?i securitatea pl??ilor Visa, s? petreac? mai pu?in timp a?teptând la cozi ?i mai mult timp bucurându-se de eveniment.

 

Pe durata Jocurilor Olimpice Londra 2012 Visa va prezenta Visa Mobile Prepaid, primul produs Visa care are la baz? un telefon mobil ce ofer? consumatorilor din ??rile emergente un cont de pl??i caracterizat de standarde înalte de securitate, fiabilitate ?i interoperabilitate global?. Prin accesarea contului Visa Mobile Prepaid de pe telefonul mobil consumatorii pot primi ?i expedia bani în str?in?tate, pot pl?ti facturi, pot cump?ra minute ?i pot accesa bancomatele Visa.