Vânz?rile de muzic? digital? vor dep??i vânz?rile de CD-uri

10

Veniturile din muzica vândut? în format digital vor dep??i vânz?rile de CD-uri pân? în 2015 ca urmare a dezvolt?rii unor servicii de desc?rcare online precum Spotify ?i Pandora, conform firmei de cercetare Strategy Analytics.

 

Sumele cheltuite pentru muzica digital? vor cre?te în acest an cu 17,8%, ajungând la 8,6 miliarde de dolari. Veniturile provenite din vînzarea de CD-uri vor sc?dea cu 12,1%.

 

Raportul arat? c? ritmul de cre?tere al desc?rc?rilor a început s? încetineasc?, de?i veniturile din servicii de streaming sunt în cre?tere. Muzica digital? va reprezenta 39% din vânz?rile totale de muzic? în 2012. În ??ri precum Statele Unite ?i Suedia muzica digital? va ocupa pozi?ia dominant? înainte de 2015.

 

Serviciul Pandora a înregistrat venituri de 80 de milioane de dolari în primele trei luni ale anului. Un alt raport arat? c? Spotify se afl? acum pe locul doi în topul caselor de discuri în ceea ce prive?te veniturile ?i, dac? ritmul de cre?tere se sus?ine, va dep??i f?r? îndoial? vânz?rile iTunes.

 

Sursa: Electronista