Uniunea European? a decis: noua politic? de confiden?ialitate Google e ilegal?

17

 

Agen?iile de protec?ie a vie?ii private pe Internet au ajuns la concluzia c? noua politic? de confiden?ialitate a lui Google nu respect? legisla?ia din domeniu, conform comisarului de justi?ie Viviane Reding.

 

CNIL, agen?ia care protejeaz? dreptul la via?? privat? pe Internet în Fran?a, ?i-a exprimat la rândul s?u îndoiala c? noua politic? de confiden?ialitate respect? legile europene. Reding a declarat pentru BBC Radio Four c? autorit??ile care controleaz? fluxul de date online din Europa le-au cerut celor de la CNIL s? analizeze situa?ia.

 

Reprezentan?ii Google au ann?at în ianuarie c? vor simplifica politica de confiden?ialitate a motorului de c?utare, substituind cele 60 de reguli existente pân? atunci cu una singur? care s? se aplice ?i pentru Youtube, Gmail sau Google+.

 

Întrebat? în ce fel noua politic? Google încalc? legile europene, Viviane Reding a spus c? e vorba de mai multe aspecte. În primul rând, nici o autoritate nu a fost consultat?, noua politic? nu respect? legea transparen?ei ?i permite transmiterea datelor personale unor ter?e p?r?i împotriva dorin?ei utilizatorilor.