Uniunea European? a aprobat preluarea Sony Ericsson de c?tre Sony

106

 

Uniunea European? a aprobat vineri preluarea integral? a deja fostei companii Sony Ericsson de c?tre Sony prin achizi?ia participa?iei de 50 de procente a companiei Ericsson din cadrul joint-venture-ului Sony Ericsson contra sumei de 1,05 miliarde de euro. Anun?at? la sfâr?itul lunii octombrie, aceast? preluare are nevoie de aprob?rile legale pentru ca Sony s? mearg? mai departe f?r? s? intre sub inciden?a legilor antitrust.

 

Sony Ericsson va deveni o subsidiar? integrat? în cadrul companiei Sony ?i va fi integrat? cu divizia de produse electronice destinate consumului de con?inut media care include tablete, laptopuri, televizoare ?i console de jocuri. Sony a anun?at c? Sony Ericsson va înceta s? existe din var? iar gloriosul nume a început deja s? fie înl?turat de pe noile produse, dup? cum am v?zut la CES 2012.

 

Odat? cu aceast? achizi?ie, Sony intr? ?i în posesia unui portofoliu diversificat de patente, care, ad?ugându-se la cele aflate deja în proprietatea lor ?i combinate cu celebre m?rci de produs precum PlayStation, Cybershot sau Bravia vor permite companiei s? se adapteze mai bine la realit??ile din pia?a terminalelor mobile ?i s? rivalizeze cu ecosistemele bogate oferite de rivalii precum Apple sau Microsoft.