„Unde-mi este telefonul?” – localizarea ?i controlul telefoanelor r?t?cite

24

S?-?i pierzi sau s? ui?i unde ai l?sat telefonul mobil nu este isprav? demn? de l?uda, îns? aceste lucruri se pot întâmpla. Iar dac? ne aducem aminte c? fiecare dintre noi are ?i informa?ii importante sau intime pe acel terminal, dezastrul este complet. În acest caz, o solu?ie software de localizare, urm?rire ?i control de la distan?? se poate dovedi salvatoare.

 

Simplu, în stilul Apple 
Utilizatorii terminalelor Apple au practic cea mai u?oar? sarcina, op?iunea Find My Phone oferind facilitatea de localizare, apelare, trimitere a unui mesaj, blocare sau ?tergere de la distan?? înc? de la iOS 3.0. Integrat? odat? cu iOS 5 în cadrul iCloud, op?iunea nu necesit? decât activarea unui buton software ?i, în cazul apari?iei unei probleme, managementul din cadrul iCloud.com. Aten?ie, op?iunea nu este activat? în mod implicit iar protec?ia este slab?, putând fi oprit? de cel care g?se?te terminalul înainte de a fi blocat.

În cazul în care ave?i mai multe terminale Apple, util? va fi ?i aplica?ia Find my Phone pentru telefon sau tablet?, aceasta oferind acela?i nivel de management ca ?i serviciul web. Serviciul online are o perioad? de timeout nedefinit?, imediat ce terminalul pierdut va accesa o conexiune la Internet acesta urmând s? fie blocat sau ?ters. Op?iunea Apple ofer? protec?ie împotriva cartelelor SIM schimbate, îns? odat? ce terminalului i-au fost ref?cute set?rile din fabric?, acesta nu va mai putea fi urm?rit.

 

Ce ne ofer? Microsoft 
?i platforma Windows Phone 7 ofer? o facilitate nativ? pentru reg?sirea ?i controlul unui terminal pierdut, aceasta fiind integrat? în cadrul Windows Live înc? de la lansarea din 2010. Ca ?i solu?ia Apple, Find My Phone nu ofer? decât blocarea de la distan?? cu tot cu afi?area unui mesaj, ?tergerea integral? a datelor, localizarea terminalului ?i declan?area soneriei. Serviciul nu este activat în mod implicit, opera?iunea fiind îns? banal? ?i prezent? direct în meniul Setting, ?i este legat de contul Windows Live. În cazul în care terminalul nu are în mod curent o conexiune Internet activ?, serviciul permite specificarea unei adrese de email unde utilizatorul dore?te s? primeasc? un mesaj despre disponibilitatea terminalului, oferindu-i ?ansa s? reac?ioneze rapid.

 

Protec?ie Android ?i Bada pentru terminalele Samsung 
Nici Samsung nu ?i-a l?sat clien?ii de izbeli?te, compania oferind serviciul Samsung Dive pe 42 din terminalele sale Android sau Bada începând cu prim?var? anului trecut. Samsung Dive ofer? acelea?i servicii de localizare, declan?are a soneriei, trimiterea unui mesaj sau blocare ?i ?tergere de la distan??, dar pluseaz? cu op?iunile de desc?rcare a jurnalului apelurilor, urm?rirea prin GPS a unui terminal ?iredirec?ionarea apelurilor, oferind astfel un plus major de utilitate.

Serviciul nu este activat în mod implicit ?i necesit? crearea unui cont Samsung în prealabil, îns? compania ofer? un tutorial util pentru fiecare terminal compatibil care este u?or de urm?rit de c?tre orice utilizator. Din p?cate, protec?ia este destul de slab? împotriva ho?ilor care ?tiu ce fac, serviciile Samsung putând fi oprite prin ?tergerea contului activ sau debifarea op?iunii Remote Controls. 

Un serviciu asem?n?tor a oferit ?i HTC, solu?ia ?i site-ul HTCSense.com fiind oprite din prim?var? acestui an ?i nefiind înc? înlocuite cu altceva.

 

Ce facem cu celelalte terminale Android? 
Cum iOS, Windows Phone 7 ?i Bada sunt acoperite de la bun început, a r?mas doar platforma Android care ar avea nevoie de ajutor. Aplica?iile dedicate sunt numeroase, îns? noi vom prezen?a dou? dintre cele mai bune solu?ii, fostul produs TheftAware, care acum a ajuns în urm? achizi?iei o component? gratuit? a solu?iei de securitate Avast!, ?i LocateMyDroid.

LocateMyDroid este o aplica?ie simpl? ?i gratuit?, similar? solu?iilor prezentate mai sus. Dup? instalare ?i activarea cu contul de Gmail principal al terminalului Android, aceast? permite localizarea de la distan?? a terminalului ?i, activând separat op?iunile avansate, ?i ?tergerea datelor, schimbarea parolei, activarea unui semnal sonor sau blocarea terminalului. 

La polul opus al dificult??ii, Avast! Mobile Security nu ofer? o interfa?? Web pentru administrare, dar în schimbcontrolul poate fi f?cut prin mesaje SMS f?r? c? terminalul s? aib? acces Internet. Fa?a de alte aplica?ii de protec?ie, Avast! î?i poate camufla aplica?ia sub un nume aleatoriu, ceea ce o face mai greu de detectat, ?i permite un control invizibil al terminalului prin mesaje text de la orice num?r de telefon sau dou? numere alese. Acestea comenzi sunt variate, permi?ând blocarea terminalului, ?tergerea, trimiterea coordonatelor geografice, urm?rirea la un interval de timp, blocarea, rularea unui ton de apel, redirec?ionarea apelurilor ?i mesajelor text ?i multe alte opera?iuni. În plus, în cazul c? telefonul are accesul root deblocat, Avast! Permite instalarea modulului AntiTheft în parti?iile de sistem, ceea ce face ca aplica?ia s? r?mân? activ? chiar ?i dup? ce terminalul este trecut din nou la set?rile din fabric?.

 

Concluzie 
Op?iunea de localizare, urm?rire ?i management de la distan?? nu este mereu una la care utilizatorul s-ar putea gândi c? fiind important?, iar cum nici una din platformele care au op?iuni native pentru aceste func?ii nu î?i activeaz? serviciile în mod implicit, utilizatorii neaten?i se vor putea trezi prea târziu. Aceste tipuri de servicii nu ruleaz? în permanent? în fundal, nu consum? resurse, pot folosi atât semnalul GPS cât ?i mai pu?in precisa dar totu?i util? triangula?ie Wi-Fi sau 3G, iar ignorarea lor ar fi regretabil? din punct de vedere al securit??ii. 

 

Sursa: Orange.ro