Twitter actualizeaz? suportul ICS în clientul s?u oficial, e?ueaz? s?-l fac? perfect func?ional

24

Acum mai bine de o lun?, Twitter a actualizat clien?ii s?i pentru platformele Android ?i iOS cu o serie de facilit??i noi, printre ele reg?sindu-se Ambele scurt?turi pentru reply, retweet, delete ?i altele accesibile pentru fiecare mesaj în parte printr-o simpl? mi?care swipe, avertiz?ri la accesarea agendei, serie de îmbun?t??iri ale performan?ei interfe?ei ?i codului de re?ea ?i, în cazul, versiunii Android, suport pentru Ice Cream Sandwich ?i accelerarea sa hardware.

 

Versiunea 3.1.1 lansat? vineri repar? o serie de probleme de performan?? vizibile în momentul derul?rii rapide a listei de mesaje sau introducerii textului îns? introduce ?i suportul pentru mesajele sponsorizate ?i e?ueaz? s? îmbun?t??easc? unele probleme precum suportul mediocru pentru rezolu?ii mari, sincronizarea cu lista de contacte sau s? aduc? suportul pentru copierea ?i lipirea de text.