Traficul de date în re?eaua Orange a crescut de trei ori într-un an

12

În prima jum?tate a acestui an veniturile Orange România au ajuns la aproape 448 milioane de euro, în sc?dere cu 2% fa?? de perioada similar? a anului trecut. Dac? se exclude efectul diminu?rii tarifelor de interconectare, cre?terea veniturilor este de 0,3% comparativ cu aceea?i perioad? din 2011. Din totalul acestora aproximativ 228 milioane de euro au fost ob?inute în al doilea trimestru, înregistrând o cre?tere de 4% fa?? de trimestrul anterior al anului în curs.

 

La data de 30 iunie 2012 Orange România avea 10.045.933 de clien?i. Num?rul abona?ilor a dep??it 4 milioane, înregistrând o cre?tere de peste 83.000 utilizatori în ultimele 6 luni. În prima parte a anului Orange România s-a men?inut ca lider de pia?? cu o baz? de clien?i stabil?, atât pe segmentul de abonamente, cât ?i pe cel al cartelelor reînc?rcabile, printr-o segmentare adecvat? a ofertelor, prin numeroasele avantaje ad?ugate programului de fidelizare, printr-o nou? platform? PrePay ce permite personalizarea profilului ?i prin noi oferte atractive de internet mobil.

 

La sfâr?itul primului semestru, mai mult de 3,5 milioane de clien?i utilizau serviciile Orange de date mobile. În ultimele 12 luni traficul de date realizat de pe smartphone-uri ?i tablete, a crescut de aproape 3 ori, fiind sus?inut de performan?a re?elei.

 

În prezent 99,74% din popula?ia României beneficiaz? de servicii de internet mobil la viteze de pân? la 14.4 Mbps. De asemenea, pentru 33,27% din popula?ie (din 549 de localit??i) viteza de transfer de date ajunge pân? la 21,6 Mbps ?i pentru 16,87% (218 localit??i) viteza ajunge pân? la 43,2 Mbps. În urma finaliz?rii programului de extindere ?i modernizare a re?elei Orange ofer? cea mai rapid? re?ea na?ional? de internet mobil. Orange România a primit certificarea „re?eaua cu cel mai bun serviciu de desc?rcare de fi?iere dintre to?i operatorii GSM/UMTS de telefonie mobil? din România”. Certificarea a fost ob?inut? în urma unei campanii independente de m?sur?tori ?i performan?? efectuat? de P3 Communications în mai multe localit??i, atât în zone urbane, cât ?i rurale.

 

„Veniturile noastre înainte de efectul diminu?rii tarifelor de interconectare sunt în cre?tere fa?? de prima jum?tate a anului 2011, ca rezultat al ini?iativelor noastre comerciale, al investi?iilor sus?inute ?i al performan?elor echipei noastre. Ca ?i pân? acum, ne-am dorit s? oferim clien?ilor o experien?? personalizat? în func?ie de necesit??ile lor de comunicare. Vom continua s? investim astfel încât s? asigur?m cea mai bun? experien?? de utilizare a serviciilor noastre ?i s? r?mânem în continuare în topul preferin?elor clien?ilor”, a declarat Jean-François Fallacher, CEO Orange România.