Taxibeet: Taxi-ul secolului 21!

39

 

Taxibeet este o aplica?ie smartphone revolutionar? complet noua pe piata romaneasca, care ajut? utilizatorii s? localizeze taxiurile disponibile aproape de ei ?i s? cheme ?oferii la alegerea lor, pe baza unui num?r de criterii (inclusiv evaluarea ?oferului de taxi facut? de al?i c?l?tori, rata de r?spuns a ?oferului, produc?torul ?i modelul ma?inii, fotografia soferului si alte servicii suplimentare dac? exist? ), f?r? nici un cost suplimentar pentru pasager.

Scopul nostru este s? revolu?ion?m, s? transform?m ?i s? redefinim industria taximetriei. Cum facem asta? Prin crearea unei pie?e, în care ?oferii de taxi î?i ofer? serviciile clien?ilor.

Ceea ce fac majoritatea celorlalte aplica?ii este s? centralizeze modul tradi?ional de a g?si un taxi (chemat direct din strad? sau prin comand? la dispecerat) într-o aplica?ie care decide ce ?ofer s? “trimit?” în mod automat. Utilizatorii Taxibeet, au posibilitatea s? î?i aleag? în func?ie de preferin?a lor, ?oferul de taxi care s? vin? s? îi ridice.

Acum pasagerii pot ei în?i?i s? aleag? ?oferul de taxi care s? vin? prin comand?, ?oferii au un stimulent pentru a primi comanda ?i pentru optimizarea serviciilor pe care le ofer? (s? men?in? o ma?in? curat?, decent?, s? fie întotdeauna politicos ?i de ajutor, s? ofere servicii la bord, cum ar fi WiFi, înc?rc?tor de telefon, reviste etc) asta ?i pentru c? pot ob?ine o evaluare de 5 stele. Acest cerc virtuos ( ?oferii buni vor primi evalu?ri ridicate, ceea ce va duce la mai mul?i pasageri, conducând în final la ?i mai multe evalu?ri ) distinge în mod semnificativ ?oferii Taxibeet în compara?ie cu ?oferii non-Τaxibeet. Taxibeet introduce un mecanism de reputa?ie-  ?i este pentru prima oar? când ?oferii de taxi au un astfel de instrument.

?oferii descarc? Aplica?ia Taxibeet ?i se înregistreaz? gratuit, au imediat posibilitatea de a r?spunde la solicit?rilor clien?ilor.Odat? chema?i ei pot s? accepte sau s? refuze, în cazul în care accept?, ei vor ridica pasagerii de la locul indicat ?i îi vor conduce la destina?ie. Sunt pl?ti?i la fiecare curs? de c?tre pasageri, iar la sfâr?itul fiec?rei luni vor pl?ti o tax? standard c?tre Taxibeet. ?oferii se pot folosi de asemenea de ” Harta Zonelor Fierbin?i”, un instrument care le permite s? monitorizeze cele  “mai calde”, zone în ceea ce prive?te num?rul cereri.

Pasagerii descarc? Aplica?ia Taxibeet ?i se înregistreaz? gratuit. Odat? ce deschid aplica?ia, sunt localiza?i ?i apare o list? cu toate taxiurile disponibile. Lista include numele ?oferului, fotografia, num?rul ma?inii, modelul ma?inii, evaluarea de c?tre al?i pasageri, rata de r?spuns a ?oferului ?i o list? de caracteristici disponibile la bord (aer condi?ionat, scaune din piele, înc?rc?tor de ma?in?, Wi-fi, animale de companie, TV, plat? prin card). Pasagerul î?i alege ?oferul de taxi în func?ie de preferin?ele ?i nevoile sale ?i poate chiar s? vad? pe telefonul s?u mobil, cum se apropie ma?ina. Atunci când cursa s-a terminat, sunt ruga?i s? evalueze experien?a, ajutând astfel mii de al?i pasageri s? aleag? cel mai bun ?ofer disponibil în orice moment (iar ?oferii s? î?i construiasc? reputa?ia lor într-un mod  profesionist –  prin recomand?ri directe).

Taxibeet este o aplica?ie simpl? pe mobil ?i pe internet, cu suport pentru platforma Android ?i iOS.