Studiu Ericsson: ne uitam la televizor si urmarim canalele de social media in acelasi timp

23

Rezultatele studiului anual realizat de Ericsson ConsumerLab  arat? c? obiceiul de a urm?ri programele TV împreun? cu social media devine un fenomen mondial.

 

62% dintre consumatori folosesc s?pt?mânal canale de social media în timp ce se uit? la TV, ceea ce reprezint? o cre?tere de 18 puncte procentuale fa?? de anul trecut. Aceast? tendin?? pare s? fie mai des întâlnit? în rândul femeilor, 66% dintre acestea adoptând acest tip de comportament comparativ cu doar 58% dintre b?rba?i. 25% dintre consumatori folosesc social media pentru a discuta sau a-?i împ?rt??i în timp real opinia despre programele urm?rite la TV.

 

„Dispozitivele mobile reprezint? un element important din  experien?a vizion?rii programelor TV, în condi?iile în care  67% dintre consumatori folosesc smartphone-uri, tablete sau laptopuri pentru a se uita la TV. Mai mult decât atât, 60% din consumatori afirm? c? folosesc servicii TV la cerere în fiecare s?pt?mân?. Vizionarea programelor TV în mi?care, de pe un dispozitiv mobil, devine un obicei din ce în ce mai popular peste tot în lume, fapt confirmat ?i de faptul c? 50% din timpul petrecut de oameni urm?rind programe TV se face în afara casei, cu ajutorul re?elor mobile ce sus?in trafic de date tot mai rapid,” afirm? Niklas Rönnblom, Ericsson ConsumerLab Senior Advisor.

 

De?i cererile ?i obiceiurile de consum sunt în schimbare, doar 8% dintre consumatori spun c? inten?ioneaz? s? reduc? valoarea abonamentelor TV în viitor. De fapt, în loc s? caute modalit??i prin care s?-?i diminueze cheltuielile, consumatorii sunt dispu?i s? pl?teasc? chiar mai mult pentru o experien?? vizual? îmbun?t??it?: astfel, 41% dintre ace?tia afirm? c? ar pl?ti pentru a putea accesa TV ?i con?inut video în format HD.

 

Mai mult de jum?tate dintre consumatori vor s? aib? posibilitatea de a-?i alege programele TV ?i con?inutul video propriu. Rönnblom explic?: „Pe m?sur? ce num?rul de televizoare ?i servicii cre?te, consumatorii caut? un serviciu unic u?or de folosit, care s? includ? tot ce au nevoie. Un astfel de serviciu ar trebui s? le ofere consumatorilor acces atât la programele TV obi?nuite, cât ?i la con?inut la cerere, s? îi ajute s? descopere con?inut nou, s? recunoasc? importan?a obiceiului de a urm?ri programele TV împreun? cu social media ?i s? le ofere posibilitatea de a accesa acest con?inut f?r? probleme de pe orice dispozitiv doresc.”

 

Datele care au stat la baza studiului au fost colectate din Brazilia, Chile, China, Germania, Italia, Mexico, Coreea de Sud, Spania, Suedia, Taiwan, Marea Britanie ?i Statele Unite ale Americii. În total, Ericsson a desf??urat  14 interviuri calitative ?i 12.000 de interviuri cantitative online, studiul fiind reprezentativ pentru mai mult de 460 de milioane de consumatori.

 

Ericsson ConsumerLab î?i desf??oar? studiile printr-un program global de cercetare a comportamentului consumatorilor, bazat pe aproximativ 100.000 de interviuri anuale cu persoane din peste 40 de ??ri ?i 15 metropole ce reprezint?, din punct de vedere statistic, p?rerile a 1,1 miliarde de oameni. Ericsson ConsumerLab utilizeaz? atât metode cantitative, cât ?i metode calitative de cercetare, iar speciali?tii s?i se petrec sute de ore intervievând consumatori din culturi diferite.