Studen?ii au absolvit Orange Education Program

27

Orange a oferit ast?zi diplome celor 28 de absolven?i ai cursurilor din cadrul programului de preg?tire Orange Education, desf??urat în parteneriat cu Universitatea Politehnic? din Bucure?ti, promo?ia 2011-2012.

 

Programa de cursuri din acest an a fost diversificat? ?i orientat? în special c?tre zonele principale de activitate ale operatorilor de telecomunica?ii. Astfel, pe parcursul anului academic 2011 – 2012, 16 speciali?ti Orange au sus?inut 80 de ore de curs pentru aproximativ 30 de discipline de profil tehnic, importante pentru dezvoltarea cuno?tin?elor ?i în?elegerea evolu?iei industriei IT&C.

 

Înainte de a începe cursurile, studen?ii au urmat un stadiu de practic? în cadrul companiei. În plus, 10 studen?i au primit burse în valoare de 200 euro/lun?, pe parcursul întregului an academic.

 

„Ne propunem s? îi aducem mai aproape de studen?i pe partenerii no?tri din zona tehnologic? precum Alcatel-Lucent, Cisco, Huawei, NEC sau ZTE, pentru a îmbun?t??i ?i diversifica no?iunile teoretice. Vom cre?te num?rul de burse acordate anual, de la 10 la 15”, a declarat Cristian Pa?achia, Development & Innovation Manager în cadrul Orange România.

 

Investi?ia în educa?ie este una dintre priorit??ile Orange de responsabilitate social? corporativ?. Orange Education Program este un proiect integrat, început în anul 2007, odat? cu inaugurarea Centrului de training Orange, în cadrul Universit??ii Politehnice din Bucure?ti. Acest centru este dedicat studen?ilor, fiind dotat cu un laborator ?i o bibliotec?. Pe lâng? Orange Education Program, compania a lansat de curând un parteneriat cu Universitatea din Pite?ti, programul de training dedicat studen?ilor de la ASE ?i continu? programul de practic? pentru studen?i, Orange First Step.