Speakeri de exceptie la Internet and Mobile World

30

Internet and Mobile World 2012, cea mai mare expo-conferin?? pentru solu?ii de business digital & mobile din România, va g?zdui între 19-21 septembrie cei mai valoro?i profesioni?ti interna?ionali din domeniul online ?i mobile, afla?i în premier? în România. Peste 70 de speakeri locali ?i interna?ionali vor prezenta solu?ii concrete, cu aplicabilitate imediat?, studii de caz ?i tendin?ele urm?torilor ani pe teme de digital marketing, mobile, social media, e-commerce, software as a service, cloud, web design ?i development. 

Structurat pe dou? mari zone: expozi?ie ?i conferin??, Internet and Mobile World 2012 pune la dispozi?ia profesioni?tilor din IT, marketing ?i online ?ansa de a dezbate noile direc?ii de performan?? în business, al?turi de cei mai buni speciali?ti în domeniul digital ?i mobile, în sesiuni extraordinare de conferin??.

Speciali?tii Facebook vor sus?ine în prima zi a evenimentului un seminar cu u?ile închise, dedicat exclusiv profesioni?tilor din top management. Seminarul Weronikai Sobolak, Client Partner – Global Marketing Facebook, are ca scop stabilirea celor mai bune metode prin care un brand poate crea o conexiune puternic? cu consumatorii s?i ?i prezentarea felului în care modele tradi?ionale de marketing se pot actualiza pentru a beneficia de noile oportunit?ti ale momentului. Cea de-a doua zi va fi dedicat? unui seminar aplicat, deschis oric?rui vizitator al evenimentului, cu insight-uri concrete ?i solu?ii pe care Facebook le ofer? pentru a ajuta business-urile s? creasc?.

Google se al?tur? evenimentului prin intermediul unui keynote, sus?inut de Doina Costache, Mobile Advertising Guru. In contextul in care internetul e din ce în ce mai accesat de pe smartphone-uri,  informa?iile din cadrul prezent?rii le vor fi de folos profesioni?tilor care vor s? construiasc? strategii de business inovatoare cu ajutorul canalului de mobile.

James Temple, Vice President R/GA, Londra, agen?ia premiat? cu Titanium Grand Prix ?i Cyber Grand Prix la Cannes Lions, prezint? în conferin?? dedicat? noua arhitectur? a rela?iei pe care brandurile o dezvolt? al?turi de consumatorii lor din perspectiva ecosistemelor digitale, a serviciilor ?i a experien?elor interconectate.

Idei inovatoare propun ?i Yasmin Coelestine Nestlen & Chad Cribbins, Asociate Creative Directors la Sapient – cea mai mare companie de servicii de marketing ?i tehnologie la nivel global, Angeli Beltran, Managing Director, Dentsu – cea mai important? agen?ie din Asia, Dick Buschman, Founder Achtung – una dintre cele mai premiate agen?ii din Olanda. Sesiunile puncteaz? schimb?rile pe care emergen?a tehnologiei le-a generat în rela?ia brandurilor cu clien?ii lor ?i felul în care acestea pot fi transformate în beneficii.

Getty Images, cea mai important? banc? de imagini la nivel global, completeaz? prin reprezentantul s?u Gillesz Schippers, Marketing Director North Europe, cu o sesiune care aduce în aten?ie oportunit??ile oferite de crowdsourcing ?i modific?rile produse prin democratizarea con?inutului.

 IBM, Ericsson, Microsoft, Omnilogic, Oracle, VMWare, Cisco, Zitec, Distinct, 10gen, Serverdensity, UberVu,  Padicode, SEO monitor, Lyris, Gloople sunt doar o parte din companiile ale c?ror reprezentan?i vor interac?iona cu profesioni?tii IT, developeri ?i freelanceri, entuzia?ti online în sesiuni axate pe exemple ?i solu?ii concrete de cre?tere a profitabilit??ii ?i optimizare a modelelor de business, campanii str?lucite, multipremiate interna?ional ?i solutii tehnice de viitor. Toate acestea pot inspira noi direc?ii de performan??, de împrospatare a business-ului tradi?ional sau de generare a unor noi proiecte în domeniul tehnologiilor online.

Pentru exper?ii din audien?? interesa?i exclusiv de informa?iile dedicate industriei din care fac parte, Industry FOCUS reprezint? zece sesiuni gândite ca o colec?ie de studii de caz cu implement?ri de solu?ii digitale în domenii precum Banking & Financial Services, FMCG, Healthcare, Retail.

Accesul la eveniment se face pe baz? de preînregistrare, iar biletele pot fi procurate online pân? pe 21 septembrie, accesând www.imworld.ro/register.