Sony Xperia P, cel mai luminos telefon de pe pia??

42

Sony Mobile Communications a ini?iat un experiment cu ajutorul unui laborator independent de testare pentru a m?sura luminozitatea ecranului Xperia P comparativ cu alte 11 modele de smartphone-uri de pe pia??. TESTfactory, care organizeaz? astfel de studii comparative pentru revistele din Grupul WEKA Media Publishing GmbH, a redus la minim toate influen?ele externe, a setat la maxim luminozitatea modelelor testate ?i a folosit un spectometru pentru a m?sura gradul de luminozitate al fiec?rui display. Modelul Sony Xperia P a ob?inut cel mai bun rezultat, cu un scor de 867 cd, unitatea de m?sur? a intensit??ii unei surse de lumin?.

 

Rezultatele au fost ob?inute datorit? tehnologiei Sony WhiteMagic, folosit? pentru prima dat? pe smartphone-uri. Pe un display LC normal, culoarea fiec?rui pixel (inclusiv alb), este ob?inut? din combinarea a trei subpixeli: ro?u, albastru ?i verde. Dar ecranul Reality de 4 inci, cu Mobile BRAVIA Engine, al smartphone-ului Xperia P, are un al patrulea subpixel, alb, a c?rui prezen?? permite cre?terea luminozit??ii display-ului ?i redarea imaginilor clare ?i în detalii îmbun?t??ite, chiar ?i la lumina soarelui. 

 

De?i luminozitatea e sporit?, Xperia P nu consum? mai mult? energie, pentru c? smartphone-ul are un fotosenzor încorporat care îi permite reglarea inteligent? a luminozit??ii, în func?ie de mediul înconjur?tor.

 

Mai multe detalii despre rezultatele testului TESTfactory g?si?i la adresa

http://www.sonymobile.com/gb/products/phones/xperia-p/