Solu?ii revolu?ionare de gaming marca Intralot: tableta Gablet, platforma iflex ?i loteria f?r? hârtie

20

 

Cum va ar?ta loteria viitorului? Un r?spuns posibil se afl? la grecii de la Intralot, unul dintre cei mai importan?i juc?tori de pe pia?a mondial? de profil, care vine cu solu?ii revolu?ionare în domeniul jocurilor de noroc. Oferta este generoas?, de la tableta de joc Gablet, la HomeSmartPlay, sistemul iGEM sau loteria f?r? bilet de hârtie.Toate aceste produse, care încununeaz? 20 de ani de activitate a companiei, au fost prezentate recent la summitul Asocia?iei Mondiale a Loteriilor de la Montreal. Solu?iile inovative propuse de Intralot sunt proiectate în vederea ob?inerii unui con?inut de joc distractiv prin comer?, internet, telefon mobil ?i canalele iTV, toate sub o singur? platform? numit? „Universal Gaming Experience”.

Pasiona?ii jocurilor de noroc din lume, dar ?i din România vor avea acces nelimitat la programele preferate cu ajutorul unei tablete – pentru ca tot e la mod?. Astfel, pe device-ul numit Gablet, care are un ecran tactil de 22 de inch, sunt disponibile jocuri cu autoservire, servicii informa?ionale interactive, cu semnalare digital-publicitar?, toate gra?ie aplica?iei 3ple Play. Din acest portofoliu mai face parte ?i HomeSmartPlay, care ofer? juc?torilor acces la un catalog sportiv extins prin intermediul telecomenzii ?i le permite s? parieze prin iTV sau prin jocuri unu la unu sau în grup.

Tot marca Intralot este platforma iflex pentru pariuri sportive, care integreaz? activitatea de business interactiv? a pariurilor. Sistemul iGEM este ultima genera?ie de management pentru produsele de gaming, destinat s? serveasc? pe o scar? larg? jocurile ?i opera?iunile VLT cu un control avansat ?i monitorizare în timp real.

O alt? solu?ie propus? de Intralot, în linie cu ac?iunile ce decurg din grija fa?? de mediul înconjur?tor, este loteria f?r? hârtie, care înlocuie?te tradi?ionalele bilete de hârtie cu unele electronice. Un exemplu ideal în acest sens este solu?ia “Tap’N’Play” (Atinge ?i Joac?), care le permite utilizatorilor acces nelimitat, oricând ?i de oriunde, la jocurile de noroc favorite.

“Tap’N’Play” folose?te orice suprafa?? ca portal pentru o experien?? interactiv? de gaming de neuitat. Juc?torii au de acum acces oricând ?i oriunde la o gam? nelimitat? de jocuri de noroc, pe care le pot accesa de pe propriul smartphone sau tablet?, cu condi?ia ca acestea s? aib? incorporat? tehnologia inovatoare New Field Communication (NFC). Aceste solu?ii inovatoare vin în sprijinul loteriei de a atrage noi genera?ii de juc?tori ?i de a r?spunde celor mai sofisticate cerin?e.