Smartphone-urile LG aduc pierderi companiei

14

LG a dezv?luit rezultatele financiare ale trimestrului încheiat recent. Vânz?rile au sc?zut cu 10%, iar divizia de dispozitive mobile a avut cel mai mult de suferit, continuând performan?ele slabe din ultimele trimestre. ?i alte divizii au înregistrat pierderi, dar compania crede c? eforturile pe care le face în acest moment ?i semnalele positive de pe pie?ele în curs de dezvoltare vor îmbun?t??i situa?ia în viitorul apropiat.

 

Pentru aceast? perioad? LG a înregistrat un profit de de 205 milioane de dolari înainte de taxe. În aceea?i perioad? a anului trecut profitul fusese de 130 de milioane de dolari. Profitul net a fost de 138 de milioane de de dolari pentru ultimul trimestru, în cre?tere cu 46% fa?? de anul trecut. Veniturile totale au fost de 11,2 miliarde de dolari, în sc?dere cu 11%.

 

Veniturile diviziei de dispozitive mobile au sc?zut cu 28,6% fa?? de anul trecut. LG atribuie aceast? pierdere strategiei de marketing. Compania ?i-a îndreptat recent eforturile c?tre smartphone-uri ?i preg?te?te dispozitive noi pentru a-?i îmbun?t??i pozi?ia pe acest sector.

 

Sud-coreenii se a?teapt? la o sc?dere a vânz?rilor de telefoane inteligente o dat? cu lansarea urm?torului iPhone, a?a c? nu au precizat când vor trece din nou pe profit.

 

Sursa: Electronista