Site pentru sportivii din Statele Unite, creat de români

18

Zitec, unul dintre produc?torii locali de aplica?ii online, cu o cifr? de afaceri pentru 2012 estimat? la 1,4 milioane de euro, investe?te într-un nou startup american, HuddleHero.com, cu sediul în San Francisco, California. Compania româneasc? va de?ine o cot? minoritar? din afacerea aflat? la început de drum care dore?te s? devin? platforma de referin?? dedicat? amatorilor de sporturi de echip?.

 

Pentru HuddleHero.com, din care Zitec de?ine o cot? minoritar?, compania româneasc? va dezvolta o platform? software online. Platforma dore?te s? devin? interfa?a de referin?? a amatorilor de sporturi de echip? din Statele Unite. În dezvoltarea proiectului HuddleHero.com, Zitec va sus?ine integral dezvoltarea platformei software.

 

„În momentul de fa??, numai în SUA exist? peste 500.000 de echipe înregistrate în diverse ligi, care practic? sporturi diferite, de la lacrosse pân? la fotbal american sau varianta mai cunoscut? de noi, soccer. Fiecare echip? are un manager, care se ocup? de organizarea competi?iilor, inclusiv prin pl?tirea cheltuielile aferente acestora. De aceea, prin instrumentul pe care îl vom crea, ne propunem s?-i ajut?m atât pe manageri, care î?i vor putea gestiona banii investi?i în organizarea echipelor mult mai u?or, cât ?i pe juc?tori, care î?i vor putea achita costurile online ?i vor fi la curent cu nout??ile din clasamente, programul meciurilor ?i rezultatele acestora”, a declarat Alexandru L?pu?an, CEO Zitec (foto).

 

De asemenea, prin intermediul HuddleHero.com, care va fi lansat în toamna anului curent, managerii echipelor vor putea interac?iona mai u?or cu juc?torii ?i echipele pe care le conduc, iar companiile care se adreseaz? consumatorilor care fac sport vor beneficia, prin aceast? platform?, de un canal eficient de comunicare cu ace?tia.

 

„Prin proiectul HuddleHero intr?m nu doar pe o pia?? inedit?, cu un poten?ial fantastic în Statele Unite, ci ?i diversific?m paleta tehnologic? utilizat? de Zitec prin utilizarea Ruby On Rails. În plus, faptul c? sustinem din nou o firm? din zona Silicon Valley reprezint? o nou? provocare pentru noi”, a mai spus L?pu?an.

 

Startup-ul american este fondat de Milo Krastev (cofondator al Skatedirect.com, o platform? de e-commerce achizi?ionat? de Kelex Ltd. Din Hong Kong, dar ?i fost juc?tor de fotbal european în Divizia 1 la Georgetown University) ?i Max Carlson (cofondator ?i fost Lead Runtime Architect la Laszlo Systems, profesor la San Francisco State University).

 

„Am colaborat cu succes cu Zitec ?i înainte, în cadrul firmelor unde am activat în trecut. Suntem absolut convin?i c? împreun?, ca parteneri, vom dezvolta un produs ce se va impune pe pia?a american?, dar ?i global? a sporturilor recrea?ionale”, a declarat Milo Krastev.

 

HuddleHero.com nu este singurul start-up american în care compania româneasc? de?ine o participa?ie. Pân? în prezent, Zitec s-a implicat ?i în Zipongo.com, care apar?ine companiei americane FitNet Labs LLC, ?i în compania american? Media Ventures LLC, ce de?ine VideoPublishing.com ?i Online.tv.

 

Zitec este una dintre companiile lidere din industria IT din România, specializat? în dezvoltarea de produse ?i aplica?ii online complexe. Cu peste 60% din venituri provenite din proiecte externe, dezvoltate pentru SUA, Canada, Marea Britanie, Germania, Italia sau Danemarca, succesul Zitec este confirmat ?i de referin?ele primite din partea unor clien?i de top, precum JW Marriott, Mercedes-Benz, Amadeus, Bullguard sau LaFarge. Zitec ac?ioneaz? ca un incubator tehnologic ?i furnizeaz? servicii ?i suport companiilor aflate în primele stadii de dezvoltare.