SES instaleaza un nou satelit deasupra Europei

23

SES a anun?at intrarea cu succes în spa?iu a satelitului SES-5 la bordul rachetei acceleratoare ILS Proton Breeze M de la Baikonur. Dup? o misiune de 9 ore ?i 12 minute, treapta superioar? a Breeze M a rachetei Proton a lansat cu succes satelitul SES-5 direct pe orbita de transfer geosta?ionar?.

 

Satelitul SES-5 a fost proiectat ?i construit pentru SES de c?tre Space Systems/Loral (SS/L), un important produc?tor de sateli?i comerciali. Satelitul spa?ial, care va fi pozi?ionat în slotul orbital de 5 grade est, este prev?zut cu 36 de transpondere active în band? Ku ?i pân? la 24 de transpondere active în band? C. SES-5 dispune de dou? unde în band? Ku, una dintre ele deserve?te clien?ii din ??rile nordice ?i baltice, cealalt? deservind Africa Subsaharian?, dar ?i dou? unde în band? C, una cu acoperire global?, iar cealalt? cu acoperire emisferic? deasupra Europei, Africii ?i Orientului Mijlociu. Satelitul asigur? capacitate de uplink în band? Ka ?i permite astfel func?ionarea flexibil? între Europa ?i Africa. SES-5 este conceput pentru a asigura o performan?? ridicat? ?i acoperire extins? pentru servicii Direct-to-Home (DTH), band? larg?, comunica?ii maritime, re?ea de întoarcere GSM (backhaul) ?i aplica?ii VSAT în Europa, Africa ?i Orientul Mijlociu.

 

SES-5 cuprinde ?i sarcina util? în band? L pentru Serviciul european mixt geosta?ionar de navigare (European Geostationary Navigation Overlay Service – EGNOS). Sarcina util? EGNOS, realizat? pentru Comisia European? (CE), va contribui la verificarea, îmbun?t??irea ?i raportarea privind fiabilitatea ?i precizia semnalelor de pozi?ionare pentru navigare în Europa. 

 

Romain Bausch, Pre?edinte ?i CEO al SES, a declarat: „SES-5 marcheaz? cea de-a doua lansare ILS-Proton reu?it? pentru SES din 2012, fiind cel de-al treilea satelit SES livrat de Space Systems/Loral în ultimele zece luni. SES-5 g?zduie?te ?i sarcina util? EGNOS pentru Comisia European?. Noul satelit puternic care se adaug? flotei globale SES este satelitul cu num?rul 51. Vrem s? mul?umim echipelor de lansare ale Space Systems/Loral, ILS, Khrunichev ?i SES pentru efortul sus?inut care a garantat în final succesul misiunii. Vrem s? mul?umim ?i Comisiei Europene pentru faptul c? a încredin?at companiei SES g?zduirea sarcinii utile EGNOS. Dup? o testare complet? pe orbit?, SES ?i clien?ii s?i se pot bucura acum de SES-5, care va asigura noi capacit??i de satelit de ultim? genera?ie în Europa, Africa ?i Orientul Mijlociu.”

 

Antonio Tajani, Vicepre?edintele Comisiei Europene, responsabil pentru Industrie ?i Antreprenoriat, a declarat: „Aceast? nou? lansare EGNOS este dovada implic?rii Comisiei în asigurarea celor mai exacte semnale de pozi?ionare cet??enilor ?i companiilor din Europa. Se deschid astfel numeroase oportunit??i de afaceri ast?zi ?i pe viitor, în special în momentul în care EGNOS va începe interac?iunea cu Galileo, la intrarea în func?iune a acestui sistem de naviga?ie în 2014.”

 

Frank McKenna, Pre?edinte ILS, a declarat: „Parteneriatul dintre ILS ?i SES a început acum 16 ani, cu prima lansare ILS Proton a satelitului SES Astra 1F. De atunci, ILS Proton a lansat 21 dintre sateli?ii SES care asigur? serviciile de telecomunica?ii pentru baza de clien?i diversificat? de pe întregul glob. Suntem onora?i s? lans?m puternicul satelit SES-5 pentru SES, inclusiv sarcina util? g?zduit? de EC pentru a permite instalarea pe viitor a benzii L care va deservi sistemul EGNOS în Europa. Ne dorim s? realiz?m toate lans?rile viitoare ILS Proton cu SES ?i, printr-o valoare remarcabil? ?i asigurarea respect?rii planific?rilor, s? ne aducem contribu?ia la flota lor aflat? în plin? extindere.”

 

John Celli, Pre?edintele Space Systems/Loral, a declarat: „A fost un privilegiu s? lucr?m cu SES la acest satelit complex, cu misiuni multiple. SES-5 pune în valoare capacitatea robust? a platformei 1300 de a furniza comunica?ii de cel mai înalt nivel ?i g?zduie?te în acela?i timp o important? sarcin? util? pentru Comisia European?. Felicit?ri tuturor de la baza de lansare pentru efortul sus?inut ?i în special echipelor de la ILS, Khrunichev ?i SES pentru o nou? lansare foarte reu?it?.”