Sandisk ?i Toshiba, NAND accesibil de 128Gb

31

Intel ?i Micron au anun?at la jum?tatea lunii decembrie a anului trecut realizarea primei memorii NAND cu o capacitate de 128Gb iar acest pas a fost urmat ast?zi de Sandisk ?i Toshiba, care au anun?at ?i ei atingerea o performan?? similar?.

 

Spre deosebire de produsul Intel/Micron, fabricat într-o tehnologie de litografiere de 20nm, chipul Sandisk/Toshiba este creat într-un waffer de 19nm, ceea ce ar putea duce, cel pu?in conform anali?tilor, la un pre? de 28 cen?i per MB fa?? de 35 al solu?iei ap?rute prima dat?.

 

O alt? deosebire este faptul c? produsul Sandisk/Toshiba folose?te o structur? de tip TLC, care stocheaz? 3 bi?i în cadrul unei celule, spre deosebire de produsul MLC Intel/Micron care stocheaz? doar doi bi?i de date. Acest mod de fabrica?ie are avantaje, care se tradus în costurile reduse ?i dimensiunile mai mici, dar ?i dezavantaje care se manifest? sub forma performan?elor mai sc?zute ?i a unui num?r de cicluri de scriere inferior produselor MLC, ca s? nu mai vorbim de vârful de gam? SLC. În func?ie de destina?ia acestor produse, dezavantajele ar putea conta îns? mai pu?in în fa?a costurilor de produc?ie mici.

 

via engadget