R?zboi f?r? compromisuri, disputele dintre Apple ?i Samsung nu se vor termina prea curând

17

 

Acum dou? zile au ie?it la iveal? o serie de indicii conform c?rora Apple ar dori s? ini?ieze sau chiar ar fi început deja o serie de negocierii cu rivalii s?i tradi?ionali Samsung ?i Motorola pentru aplanarea conflictelor actuale prin negocierea patentelor de a c?ror înc?lcare sunt acuza?i produc?torii de terminale Android.

 

Deocamdat? nu putem fi în totalitate siguri de adev?rul declara?iilor de acum dou? zile ?i nici de tarifele de licen?iere care ar ajunge undeva între 5 ?i 15 dolari pentru fiecare terminal vândut, îns? declara?iile recente f?cute pentru Korea Times de c?tre Shin Jong-kyun, managerul diviziei mobile din cadrul Samsung, sunt atât de dure de parc? acesta ar fi adev?rul.

 

Shin Jong-kyun a declarat c? Samsung nu va face nici un compromis în lupta pentru protec?ia propriului s?u portofoliul de patente ?i a produselor proprii, anun?ând ?i o cre?tere a bugetului pentru b?t?liile legale care vor urma la circa 260 de milioane de dolari. Se pare c? Steve Jobs nu a fost singurul manager înc?p??ânat din industria terminalelor mobile, îns? înc?p??ânarea s-ar putea s? nu fie în acest moment calea cea mai bun? – dac? nici una dintre cele dou? companii nu poate clama vreo victorie real? important?, r?zboiul dintre cele dou? a intrat deja în aten?ia Uniunii Europene pentru posibilele înc?lc?ri de c?tre Samsung a termenilor de licen?iere nediscriminatorie ?i echitabil?.

 

 

via unwiredview