Romtelecom: start în carier? pentru 40 de tineri

19

40 de studen?i ?i tineri absolven?i, dintre cei mai mult de 2000 de aplican?i,  î?i vor petrece, începând de ast?zi, 16 iulie, urm?toarele 3 luni ca interni la Romtelecom, acumulând experien?? practic? în cadrul organiza?iilor Opera?iuni ?i Tehnologie, IT, Comercial ?i Resurse Umane. Romtelecom deruleaz? pentru a patra oar? acest program, la care au participat în total peste 120 de tineri. 

 

 

Marea majoritate a pozi?iilor sunt disponibile în Bucure?ti, alte câteva fiind în Craiova, Timi?oara ?i Ia?i. În acest program s-au înscris studen?i la Politehnic? (Telecomunica?ii, Automatic? ?i Calculatoare), ASE (Marketing, Management ?i Cibernetic?), Universitatea Bucure?ti, SNSPA, cele mai c?utate pozi?ii fiind din cadrul Diviziei Resurse Umane. 

 

Tinerii vor fi îndruma?i pe parcursul programului de internship de 17 mentori – manageri cu experien?? din cadrul companiei. La finalul programului, tinerii vor fi evalua?i, iar cei care îndeplinesc criteriile de performan?? vor beneficia de prelungirea perioadei de internship cu alte 6 sau 12 luni, putând s? primeasc? chiar oferte de a se al?tura echipei Romtelecom. 

 

Iuliana Cost?chescu, participant? la programul de internship de anul trecut, acum  Reprezentant comunicare marketing, m?rturise?te: “Acest program de internship a însemnat pentru mine ocazia de a-mi descoperi adevarata voca?ie, de a ma “construi” încetul cu încetul din punct de vedere profesional. Mi-a deschis noi orizonturi, ?i, nu în ultimul rând, m-a ajutat s?-mi cunosc îndeaproape aptitudinile ?i limitele. Romtelecom este locul ideal pentru cei care î?i doresc s? realizeze lucruri la care viseaz? de mult? vreme.”