Romtelecom ?i Cosmote sus?in drumul spre Londra al unui biciclist nev?z?tor

13

Romtelecom ?i Cosmote îl sus?in pe Florin Georgescu s?-?i dep??easc? înc? o dat? limitele prin realizarea unei c?l?torii pe biciclet? pân? la Londra. Florin sus?ine astfel sportivii români care vor participa la Jocurile Olimpice ?i încearc? s? arate lumii întregi c? fiecare dintre noi poate participa la propria Olimpiad?.

Florin Georgescu nu este la prima încercare de acest gen, el a realizat pân? acum mai multe recorduri, dep??ind astfel cel mai mare obstacol personal pe care îl are de înfruntat ca nev?z?tor. În ultimii ani el a f?cut turul României pe biciclet?, a facut para-sailing pe Pacific, a f?cut rafting ?i a participat la curse de jetski ca pilot.

 

Drumul pân? la Londra va fi parcurs pe biciclet? în tandem, al?turi de prietenul s?u Alexandru R?c?nel, iar imagini de pe traseu vor fi transmise în ?ar? periodic. Cei doi au plecat din Arad duminic?, 15 iulie, ?i î?i doresc s? ajung? la Londra în prima s?pt?mân? de desf??urare a Jocurilor Olimpice. Filmule?ele ?i imaginile din timpul c?l?toriei vor fi disponibile pentru cei interesa?i de acest demers pe contul de Youtube al Romtelecom ?i pe site-ul vezidincolodelimite.ro, unde g?si?i ?i întreaga poveste a lui Florin.
Serviciile de comunica?ii mobile sunt oferite de Cosmote România.

Ca un adevarat sus?in?tor al performan?elor ?i al spiritelor puternice, Dolce Sport e al?turi de Florin Georgescu ?i de înso?itorul acestuia, oferindu-le tot sprijinul necesar pentru c?l?torie ?i preg?tindu-le sosirea la Londra în ziua premerg?toare începerii Jocurilor Olimpice. „Pe lâng? competi?iile de anvergur? transmise de Dolce Sport, ne dorim s? încuraj?m ?i performan?ele individuale, mai ales când cei implica?i, în acest caz Florin Georgescu, pot deveni un exemplu demn de urmat pentru oricare dintre noi ?i ne pot încuraja s? ne dep??im comoditatea”, a spus Vlad En?chescu, director general Dolce Sport.

Acest demers este înc? o dovad? c? orice limite pot fi dep??ite prin voin?? ?i dedicare. La plecarea spre Londra Florin Georgescu a spus: „O dat? ce î?i comunici visele ?i le împ?rt??e?ti celorlal?i, ele devin mult mai u?or realitate. Astfel am reu?it s? g?sim un partener care s? cread? în noi ?i în acest proiect ?i mul?umim Dolce Sport pentru acest sprijin. V? invit al?turi de mine, s? vedem împreun? dincolo de limite!”

Florin Georgescu face aceast? c?l?torie împ?rt??ind tuturor celor care îl urmeaz? cu gândul crezul s?u: „Când lup?i pentru un vis, cea mai grea b?t?lie o por?i cu tine. Te prive?ti cu adev?rat, te iei la trânt? cu limitele tale, te provoci ?i te dep??e?ti. Vrei ?i asta te ridic? de fiecare dat? când cazi. Crezi ?i asta îi face pe ceilal?i s? cread? în tine. Vezi dincolo de limite!”

Al?tur?-te lui Florin, urm?re?te-l pe parcursul propriei sale Olimpiade ?i transmite-i mesajele tale de sus?inere pe site ?i pe pagina Facebook facebook.com/vezidincolodelimite.