Romtelecom ?i Cosmote aduc televiziunea pe mobile

19

Dolcetv.ro, portalul TV online oferit de Romtelecom de peste un an, devine mai atractiv câ?tigând mobilitate ?i va fi disponibil numai pentru clien?ii de Internet în band? larg? ai Romtelecom ?i Cosmote. Clien?ii celor dou? companii vor putea viziona con?inutul video online gratuit pân? pe 26 august 2012. 

 

Clien?ii Romtelecom ?i Cosmote România nu vor mai rata programul TV favorit ?i vor putea întotdeauna s? î?i sus?in? echipa preferat? la toate meciurile importante, fie c? sunt afar? cu prietenii, în excursie sau chiar la piscin?. Tot ceea ce au de f?cut este s? descarce ?i s? î?i instaleze aplica?ia Dolce Mobile TV powered by Cosmote pe telefoanele lor mobile, sau pe tablete, ?i s? urm?reasc? programele TV din gril?. Dolce Mobile TV este disponibil gratuit pân? pe 26 august 2012. 

 

„Pe m?sur? ce via?a devine tot mai complex? ?i mai rapid?, oamenii se bazeaz? tot mai mult pe informa?ii ?i serviciile oferite de aplica?ii inteligente integrate în diferite tipuri de dispozitive. De aceea, pentru a veni în întâmpinarea cerin?elor în schimbare ale clien?ilor, am creat Dolce Mobile TV, oferindu-le clien?ilor mobilitate total?. Televiziunea devine astfel mobil?, clien?ii se pot uita la Dolce TV atât de acas?, cât ?i atunci când se afl? în deplasare. Clien?ii no?tri pot sim?i în direct emo?iile ?i tensiunile tuturor competi?iilor sportive importante”, a declarat Panos Makris, Chief Commercial Officer, Cosmote Romania. 

 

“Dup? mai mult de un an de la lansarea dolcetv.ro, facem acum pasul urm?tor c?tre mobilitate ?i vorbim de un proiect inovativ pentru pia?a româneasc?, prin care clien?ii primesc acces la o nou? experien?? a consumului video online. Astfel, proiectul comun over the top al Romtelecom ?i Cosmote România ofer? acum o interfa?? de internet fix, www.dolcetv.ro, ?i o interfa?? pentru echipamente mobile, Dolce Mobile TV. În acela?i timp, Romtelecom î?i continu? strategia de a ad?uga valoare pentru clien?ii s?i, urmând ca din august  doar clien?ii de broadband ai companiei, inclusiv ai NextGen, ?i Cosmote s? aib? acces la www.dolcetv.ro,” spune Ovidiu Ghiman, director executiv pentru strategie ?i comercial reziden?ial Romtelecom.

 

Clien?ii care folosesc serviciul de date 3G de la Cosmote ?i care se afl? într-o zon? cu acoperire 3G, atunci când sunt în aer liber, sau folosesc o conexiune Romtelecom, în interior, au la dispozi?ie 35 de programe TV transmise în direct, precum ?i evenimente sportive (în direct sau înregistrate), oricând doresc. Mai mult, clien?ii care folosesc o conexiune fix? Romtelecom pot viziona filme în sistem video on demand (pl?tit), dac? de?in un cont valid pe www.dolcetv.ro.