RCS & RDS lanseaz? serviciul de date mobile în roaming

36

RCS & RDS a lansat serviciul de date mobile în roaming, care poate fi activat de c?tre abona?ii companiei la serviciile de voce mobil? ?i internet pe telefon.

 

Activarea serviciului poate fi f?cut? telefonic – cu suportul departamentului Rela?ii Clien?i – sau în conturile de client de pe site-ul companiei (https://digicare.rcs-rds.ro). Tarifele practicate de RCS & RDS pentru traficul de date în roaming sunt aproape la jum?tate fa?? de alte tarife existente în pia?a de roaming, care ajung pân? la 0,70 euro/1 MB:

Tarif (euro/1MB)       f?r? TVA

Destina?ie (?ar?)

 

0,28

Spania, Marea Britanie, Irlanda, Suedia, Lituania, Polonia, Norvegia, Lituania, Malta, Slovacia, Portugalia, Slovenia, Luxembourg, Liechtenstein, Fran?a, Belgia, Cipru, islanda, Gibraltar, Estonia, Bulgaria,Grecia, Finlanda, Cehia, Danemarca, Ungaria, Austria, Germania, Olanda

 

La activarea traficului de date, în scopul protej?rii abona?ilor conform reglement?rilor UE, ace?tia beneficiaz? de o limit? valoric? de 50 euro, iar în cazul în care au nevoie de mai mult trafic, pot solicita utilizarea serviciului pân? la o limit? de 200 euro (tarife f?r? TVA).

 

Abonamentele de telefonie Digi Mobil ale RCS & RDS sunt de 2,48 euro ?i 1,24 euro (inclusiv TVA) lunar, au convorbiri nelimitate c?tre Digi Mobil ?i Digi Tel (re?eaua de telefonie fix? a companiei), tarife de numai 0,012 euro/minut c?tre re?elele fixe na?ionale ?i de 0,037 sau 0,062 euro/minut c?tre re?elele mobile na?ionale.

 

Internetul mobil este tarifat cu 10 lei lunar (TVA inclus), în cazul în care clientul opteaz? pentru abonamentul superior de telefonie ?i este oferit gratuit abona?ilor care au contractat telefonie mobil? ?i internet fix. Vitezele de transfer pentru Digi Net Mobil sunt de pân? la 7,2 Mbps, iar în ?ar?, clientul beneficiaz? de trafic nelimitat în cadrul abonamentului.