RCS & RDS, aplica?ie pentru apeluri gratuite pe smartphone indiferent de re?ea

23

 

 

RCS & RDS a creat Digi Oriunde, o aplica?ie de comunicare online prin care orice utilizator de smartphone poate s? vorbesc? gratuit cu al?i utilizatori indiferent de re?eaua de telefonie mobil? în care ace?tia se afl?. Dac? doi parteneri se afl? în re?ele mobile diferite, dar beneficiaz? de acces la date mobile sau WiFi, vor putea comunica gratuit direct de pe telefoanele lor mobile. Ambii utilizatori trebuie s? î?i descarce aplica?ia de pe Google Play. Pentru aceasta este necesar ca fiecare dintre ei s? î?i creeze un cont pe site-ul companiei, www.rcs-rds.ro. Aplica?ia este compatibil?, pentru moment, cu sistemele de operare Android de tip 2.x ?i 4.x, urmând ca în viitorul apropiat compania s? ofere ?i versiuni pentru iOS ?i Windows Mobile. Orice utilizator al serviciului are nevoie de acces la internet pe telefonul mobil (WiFi sau de alt tip).

 

Clien?ii serviciului de telefonie mobil? Digi Mobil pot utiliza aplica?ia ?i ca op?iune a serviciului de telefonie mobil? la care s-au abonat. Utilizând Digi Oriunde pot suna direct c?tre orice utilizator de telefonie fix? sau mobil?, pot apela f?r? restric?ii orice destina?ie na?ional? ?i interna?ional?. Convorbirile vor fi tarifate conform abonamentului de telefonie la care sunt abona?i: 0 euro pentru apeluri c?tre Digi Tel ?i Digi Mobil, cu 0,037 – 0,062 euro/minut c?tre re?ele mobile din România ?i 0,012 euro/minut c?tre re?elele fixe din ?ar?. Pentru apelarea oric?rei alte destina?ii fixe din UE, clientul Digi Mobil pl?te?te 0,024 euro/minut, iar pentru apelarea destina?iilor mobile, tariful pe apel poate fi 0,037 euro/minut, 0,062 euro/minut sau 0,086 euro/minut, în func?ie de destina?ie si de tipul de abonament. Persoana apelat? va vizualiza num?rul de telefon al apelantului.

 

Abonatul Digi Mobil poate activa Digi Oriunde direct în contul lui de client de pe site-ul companiei, https://digicare.rcs-rds.ro. Ca ?i restul utilizatorilor, va desc?rca de pe Google Play aplica?ia necesar? func?ion?rii serviciului ?i o va instala pe telefonul s?u mobil.