RCS & RDS a testat, în premier? în România, tehnologia 100G

33

RCS & RDS, principalul furnizor de internet din România, a testat în premier? în ?ara noastr? tehnologia 100G.

Testarea a fost finalizat? în luna august a acestui an ?i a fost realizat? în parteneriat cu 3 vendori: ECI Telecom – care a furnizat echipamentele DWDM – ?i Cisco ?i Juniper, care au asigurat routerele IP. Acest tip de testare 100G, cu echipamente furnizate de 3 vendori, este primul la nivel global. RCS & RDS a realizat în premier? mondial? testarea 100G cu echipamente IP/MPLS diferite la cele dou? capete destina?ii, în acest fel fiind realizat? ?i testarea complet? a interoperabilit??ii a 3 tipuri de echipamente. Testele 100G realizate anterior de c?tre alte companii, au fost f?cute cu echipamente ale unui singur vendor (cel mult doi) ?i cu un singur tip de echipamente la capetele destina?ii.

Compania a realizat leg?tura 100G între ora?ele Bucure?ti ?i Oradea, pe o distan?? de peste 700 km.

Un upgrade al re?elei companiei de la 10G la 100G ar cre?te capacitatea acesteia de 10 ori, ceea ce ar permite RCS & RDS s? aduc?, în aceea?i re?ea, un num?r mult mai mare de clien?i ?i, în acela?i timp, s? aloce clien?ilor mai mult? band? pentru internet. De asemenea, dezvoltarea re?elei pe baza tehnologiei 100G va permite RCS & RDS s? r?spund? nevoilor viitoare în cre?tere ale clien?ilor relativ la l?rgimile de band?. Aceast? tehnologie avansat? va permite infrastructurii companiei s? suporte aplica?ii ?i servicii avansate, mari consumatoare de l?rgime de band?.

“Ne preg?tim permanent re?eaua pentru viitor, a?a cum am f?cut ?i pân? acum. Un client RCS & RDS aflat în re?eaua în care am f?cut testele, ar putea utiliza de pe-acum internetul pentru aplica?ii care ar fi disponibile abia peste 10 ani. Nu putem gândi de-acum aceste aplica?ii, dar ?tim cât? band? ar consuma acestea.”, spune Silviu Georgescu, Technical Manager RCS & RDS.

Întrucât compania a investit ?i investe?te permanent în infrastructur? ?i în tehnologii de ultim? or?, upgrade-ul la 100G va putea fi f?cut f?r? modific?ri majore ale infrastructurii existente.