Publicitatea de pe Twitter, disponibil? acum ?i pentru iPhone ?i Android

23

 

Platforma pentru telefonul mobil a lui Twitter începe s? semene din ce în ce mai mult cu varianta pentru PC în ceea ce prive?te publicitatea. Gigantul din microblogging a anun?at ieri c? tweet-urile ?i conturile de promovare a unor produse ?i servicii vor ap?rea ?i pe aplica?iile pentru iPhone ?i Android.

 

„Ast?zi facem un pas important c?tre a face disponibile utilizatorilor produsele pe care le promov?m”, s-a scris pe blogul oficial al companiei. Se men?iona în postarea respectiv? ?i c? utilizatorii vor putea s? vad? tweet-uri despre brandurile care îi intereseaz?.

 

Celor care utilizau re?eaua de microblogging pe mobil func?ia de c?utare le permitea pân? acum accesul la pu?ine tweet-uri publicitare.

Twitter a introdus pentru prima dat? publicitatea pe site-ul Web în urm? cu doi ani.

 

De acum încolo, de fiecare dat? când companiile vor cump?ra spa?iu publicitar pe Twitter, mesajele lor vor fi publicate ?i pe varianta clasic? a re?elei de socializare, ?i pe cea pentru telefonul mobil. Pentru moment mesajele publicitare nu vor putea fi accesate de pe iPad.

 

În 2011 Twitter a ob?inut 139,5 milioane de dolari din publicitate ?i se estimeaz? c? în 2012 aceast? sum? va ajunge la 259,9 milioane de dolari, conform site-ului Emarketer.