Propuneri de modificare a procedurii de autorizare a furnizarii serviciilor de programe audiovizuale

15

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat astazi spre consultare publica un proiect de decizie pentru modificarea procedurii de autorizare a furnizarii serviciilor de programe audiovizuale. Prin aceste modificari, Autoritatea doreste sa clarifice conditiile de eliberare, modificare si prelungire a licentei de emisie sau a documentelor ce sunt strans legate de licenta de utilizare a frecventelor radio in sistem digital terestru (autorizatia tehnica si autorizatia de asignare a frecventelor). Modificarile propuse sunt in sensul facilitarii procesului de eliberare a actelor administrative necesare autorizarii furnizarii serviciilor de programe audiovizuale de catre ANCOM, prin simplificarea acestuia, in beneficiul titularilor.

 

Astfel, ANCOM propune clarificarea art. 3 din Decizia nr. 629/2010 astfel incat utilizarea efectiva a frecventelor radio sa fie permisa dupa obtinerea si a autorizatiei tehnice, asa cum este prevazut si in Legea audiovizualului.

 

In cazul modificarii licentei de emisie a unui furnizor ca urmare a modificarii datelor de identificare ale acestuia, ANCOM va actualiza automat, in 15 zile, si autorizatia tehnica a furnizorului.

 

O alta modificare propusa de ANCOM se refera la majorarea termenului limita pentru depunerea solicitarilor de prelungire a termenului de valabilitate a licentelor de emisie, de la 30 la 45 de zile calendaristice. Aceasta prelungire este necesara pentru a acorda titularilor posibilitatea de a se incadra in termenul stabilit si cu prezentarea licentei audiovizuale prelungite in mod corespunzator de catre Consiliul National al Audiovizualului.

 

De asemenea, o alta modificare propusa este ca verificarile tehnice ale statiei de emisie ce sunt efectuate de ANCOM sa se faca in termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii sau completarii, dupa caz, a documentatiei prezentate de catre furnizori pentru acordarea autorizatiei tehnice.

 

Pentru furnizarea serviciilor de programe audiovizuale in Romania, un furnizor trebuie sa detina o licenta audiovizuala eliberata de Consiliul National al Audiovizualului, iar de la ANCOM trebuie sa primeasca o licenta de emisie in cazul transmisiilor in format analogic sau o licenta de utilizare a frecventelor radio in sistem digital terestru in cazul transmisiilor serviciilor de programe de televiziune in sistem digital terestru, precum si autorizatia tehnica corespunzatoare.

 

Toate modificarile propuse prin intermediul Proiectului de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizarii serviciilor de programe audiovizualepot fi accesate aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 06.04.2015, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti), direct la registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.