Procesul dintre Apple ?i Motorola se mut? în Statele Unite, prima acuz? înc?lcarea termenilor de licen?iere.

25

Pe lâng? procesul intentat celor de la Samsung pentru o serie de patru patente înc?lcate de terminalul Galaxy Nexus, acestea fiind de fapt op?iuni software native ale sistemului de operare Android 4.0, Apple a intentat un proces ?i celor de la Motorola.

 

Dup? cum am publicat în cursul s?pt?m?nii trecute, Apple a pierdut în Germania dou? procese în fa?a celor de la Motorola. Primul viza înc?lcarea de c?tre Apple a unor patente referitoare la standardul 3G, fapt care a dus ?i la o retragere efemer? a modelelor iPhone 3GS, iPhone 4 ?i iPad 2 3G din magazinul online al companiei din aceast? ?ar?, iar cel de-al doilea afectând anumite tehnologii push folosite de serviciul iCloud.

 

Procesul intentat de Apple în Statele Unite este o reac?ie la primul dintre acestea, Apple acuzând Motorola de înc?lcarea unui în?elegeri pe aceasta din urm? ar avea-o cu Qualcomm ?i care ar obliga-o s? ofere o licen?iere echitabil? ?i nediscriminatorie. Dup? cum am men?ionat deja, Apple a f?cut o plângere similar? în Europa despre înc?lcarea termenilor FRAND de c?tre Motorola dar aceasta din urm? s-a ap?rat afirmând c? nu a înc?lcat termenii legali.

 

În cadrul procesului curent intentat în Statele Unite, Apple acuz? Motorola c? ar avea un comportament abuziv ?i agresiv ?i cere cur?ii de justi?ie americane s? împiedice Motorola s? mearg? mai departe cu procesul european deoarece patentele sunt esen?iale pentru tehnologiile 2G ?i 3G. Mutarea Apple vine într-un moment critic în care achizi?ia Motorola de c?tre Google trebuie validat? atât în Statele Unite cât ?i în Europa, procesul for?ând mân? companiei s? devina mai maleabil? pentru a trece de analiza organismelor de supraveghere a pie?ei din cele dou? regiuni.