Pre?ul nev?zut al aplica?iilor gratuite – consumul energetic

21

Aplica?iile gratuite pentru terminalele mobile sunt preferate de cei care nu vor s? duc? mâna la buzunar prea des îns? se pare c? exist? un pre? de pl?tit ?i nu vorbim de deranjul creat de spa?iul ocupat de bannerele inestetice.

 

Conform unui grup de cercet?tori din cadrul Universit??ii Purdue, timpul de procesor suplimentar generat localizarea geografic?, cererile c?tre platformele publicitare ?i transferul ?i afi?area bannerelor determin? un consum suplimentar de energie care poate ajunge ?i la 75%.

 

Spre exemplu, în cazul celebrului Angry Birds doar 20% din energia consumat? este cerut? de rutinele jocului efectiv, 45% din consumul energetic fiind ocupat de rutinele de localizare GPS ?i transferul de date iar 28% de apelurile TCP care ?in conexiunea 3G activ? înc? 10 secunde dup? încheierea desc?rc?rii.

 

Cercet?torii dau vina pe calitatea slab? a codului platformelor de publicitate mobil?, alte aplica?ii populare mai pu?in consumatoare de resurse decât un joc putând risipi chiar ?i 90 de procente din consumul energetic total pe acest? cale.