Patru lucruri pe care Apple le va elimina în viitorul sistem de operare

14

 

 

 Cel mai recent beta al iOS 6 ofer? indica?ii mai clare despre serviciile Google la care Apple renun??. Pân? când noul iphone va fi anun?at pe 12 septembrie, iat? câteva schimb?ri.

 Adio Google Maps

 Apple a cump?rat câteva companii de h?r?i pentru a realiza propriul produs, înlocuind astfel Google Maps. Principala diferen?? între produsul Apple ?i cel al Google este c? primul folose?te rezolu?ie vectoriala în timp ce variant? Google folose?te layere pentru fiecare nivel de zoom. Avantajul solu?iei Apple este c? nu trebuie s? a?tep?i pentru ca imaginea s? se încarce pe m?sur? ce apropii întrucât h?r?ile sunt randate în timp real pe telefon.

 C? ?i Google Maps pentru Android, Apple introduce în versiunea 6 a sistemului de operare cl?diri 3D ?i naviga?ie prin voce. Varianta Apple nu va include îns? Street View.

 Sayonara YouTube

 Apple a confirmat c? din urm?toarea versiune a sistemului de operare va lipsi YouTube. Aplica?ia preinstalata a canalului video a figurat dintotdeauna în terminalele mobile Apple, din 2007 pân? în prezent.

 Cu toate acestea Google a declarat c? dezvolt? propria aplica?ie YouTube pentru iOS, urmând s? fie disponibil? în App Store în viitor. În cadrul aplica?iei, Google va avea posibilitatea s? integreze ?i publicitate a?? care nu este prezen?a în varianta preinstalata a Apple.

 Lipsa aplica?iei va obliga îns? utilizatorii s? vad? clipuri direct din browserul Safari.

 Adieu conector cu 30 de pini

 Urm?toarea genera?ie de iphone ar putea avea un conector de doar 19 pini, schimbare care ar putea a??da peste cap” vânz?rile de accesorii Apple. Conectorul de 30 de pini era disponibil înc? de la primele genera?ii de ipod-uri îns? Apple are nevoie de un conector mai mic pentru a putea face iphone-ul mai sub?ire ?i pentru a incorpora radio 4G.

 Apple ar putea introduce un adaptor care s? fac? compatibil noul conector cu cel vechi.

 Arrividerci microSIM

 Alt? schimbare realizat? pentru a mic?ora m?rimea noului iphone este un SIM cârd de mai mici dimensiuni, conform unor surse din pia??. Mai mic înseamn? nanoSIM, dispozitive mai mici cu 40% decât cardurile microSIM incluse în iphone 4. Acest standard nu va afecta în niciun fel performan?ele device-ului.

 De?i schimbarea cardului ar putea face o diferen?? în ceea ce prive?te design-ul telefonului, pentru utilizatori nu va fi vizibil?.

  Sursa: wall-street