Box ofer? 50GB de stocare gratuit? pentru to?i utilizatorii Android

Dup? ce a oferit gratuit utilizatorilor terminalelor LG ?i Sony un spa?iu de stocare de 50GB, serviciul Box a hot?rât c? merit?m to?i aceast? facilitate, deschizând por?ile pentru cei care vor instala ?i utiliza aplica?ia pân? la data de 23 martie. Din p?cate fi?ierele sunt înc? limitate la dimensiunea maxim? de 100MB, dar cei care au fost multe imagini ?i documente nu vor fi prea deranja?i de acest aspect.

Lookout Ad Network Detector, lupta cu re?elele de publicitate pentru mobil

Produc?torul de aplica?ii de securitate Lookout a lansat un instrument nou de protec?ie, acesta scanând aplica?iile instalate ?i oferind utilizatorului informa?ii despre platformele de publicitate incluse în acestea ?i datele pe care acestea le acceseaz? ?i stocheaz?.

Internetul la viteze mari, secretul cre?terii num?rului de abonamente UPC

Cre?terea cu 4% a num?rului de abonamente UPC în 2011 se explic? prin lansarea serviciilor de Internet la viteze de pân? la 120 Mbps în trimestrul doi, conform Severinei Pascu, director executiv al companiei. Internetul de la UPC este mai rapid chiar ?i decât cel furnizat de RCS&RDS, liderul de pia??.

Beta oficial pentru Ice Cream Sandwich pentru trei terminale Xperia

Dac? nu mai ave?i r?bdare pân? la sfâr?itul lunii martie sau începutul lui aprilie, când Sony a promis c? va oferi primele actualiz?ri pentru terminalele Xperia, dac? v? plictisi?i sau dac? sunte?i curio?i, produc?torul a lansat o versiune beta a actualiz?rii la Ice Cream Sandwich.

Facebook valoreaz? 103 miliarde de dolari înainte s? fie listat? la burs?

De?i Facebook nu este listat? la burs?, ac?iunile sale se tranzac?ioneaz? deja în condi?iile în care investitorii folosesc pie?ele private pentru a cump?ra ?i a vinde titlurile companiei americane. Facebook are peste 1000 de ac?ionari, cu toate c? cele mai multe companii au între 50 ?i 100 de ac?ionari în momentul list?rii, conform estim?rilor lui Sam Hamadeh, diectorul firmei de cercetare PrivCo.

Parteneriat NVIDIA cu Renesas ?i GCT Semiconductor pentru LTE

NVIDIA a anun?at ieri semnarea unui parteneriat cu produc?torii de chipuri radio pentru terminalele mobile Renesas ?i GCT Semiconductor, scopul fiind combinarea chipurilor curente Tegra 2 ?i Tegra 3 cu modemurile LTE, o solu?ie de care produc?torul pe care nu o are în acest moment în portofoliu.

Mastered for iTunes – standarde actualizate de calitate audio pentru iTunes

Apple a actualizat documenta?ia ?i instrumentele de compresie audio a fi?ierelor AAC cunoscute sub numele de iTunes Plus în cadrul magazinului s?u digital, adic? a fi?ierelor codate la o calitate superioar? ?i un bitrate de 256kbps.

Shadow Government, jocul social care aduce realitatea în lumea virtual?

Când vine vorba de jocuri pe re?elele de socializare cei mai mul?i dintre noi se gândesc la Zynga ?i la jocurile foarte cunoscute pe care le-a creat: FarmVille, CityVille sau Words with Friends. Pe m?sur? ce jocurile de pe Facebook evolueaz? ?inând pasul cu noile tehnologii, produc?torii încearc? s? atrag? ?i s? educe juc?torii ?i mai mult. Asta face ?i Playmatics, produc?torul de jocuri care a creat anul trecut franciza Shadow Government.

Contractele pentru furnizarea de servicii de comunica?ii electronice se modifica

Conform noului cadru legal din domeniul telecom, începând cu 25 februarie 2012, în scopul protec?iei consumatorilor, contractele încheiate de ace?tia cu furnizorii de servicii de comunica?ii electronice vor con?ine mai multe clauze minime obligatorii.

Tableta Transformer prime?te Ice Cream Sandwich

Cu o mic? întârziere fa?? de data promis? ini?ial, adic? prima parte a lunii februarie, ASUS a început s? ofere actualizarea la Ice Cream Sandwich promis? pentru tableta Transformer TF101.