Orice telefon mobil trimis la reciclat înseamn? un copac plantat ?i poate aduce un smartphone

19

În ultimii ani, telefoanele mobile au devenit o parte foarte important? a vie?ii fiec?ruia dintre noi, pentru a r?mâne conecta?i cu cei dragi sau cu cele mai recente evenimente. Conform estim?rilor COSMOTE România, românii î?i schimb? telefonul mobil o dat? la 18 luni, generând astfel un num?r mare de terminale vechi, care pot deveni o surs? important? de materii prime secundare, dac? sunt reciclate corespunz?tor. De asemenea, reciclarea de?eurilor electronice este o necesitate, prin prisma substan?elor periculoase pe care acestea le pot con?ine.

De aceea, COSMOTE România continu? s? î?i încurajeze clien?ii s? fie responsabili în ceea ce prive?te mediul înconjur?tor, contribuind în acest mod la o planet? mai curat?, prin reciclarea telefoanelor mobile vechi. Prin intermediul programului I Love Recycling, compania demonstreaz? înc? o dat? angajamentul fa?? de un mediu mai verde, invitându-?i clien?ii s? se al?ture acestei ini?iative, relansat? în luna martie, cu ocazia Orei P?mântului.

În cadrul programului, pentru fiecare telefon mobil sau accesoriu adus spre reciclare în oricare dintre magazinele COSMOTE ?i Germanos pân? la finalul lunii septembrie, COSMOTE va planta un copac în aceast? toamn? ?i îl va îngriji pân? la maturitate, pentru o perioad? de 5 ani.

Pentru a r?spl?ti cei mai dedica?i ?i “verzi” clien?i, COSMOTE ofer? 3 smartphone-uri pentru 3 dintre persoanele care vor aduce un telefon mobil vechi (cu sau f?r? accesorii), pân? la finalul lunii septembrie, în oricare dintre magazinele COSMOTE ?i Germanos. Concursul, desf??urat pe pagina Facebook dedicat?, va reuni to?i fanii COSMOTE care doresc p?strarea unui mediu curat.

Astfel, prin simpla postare a unei poze din timpul pred?rii telefonului mobil vechi ?i r?spunsul la o simpl? întrebare, oricine poate câ?tiga unul dintre urm?toarele terminale de ultim? genera?ie: Samsung I9300 Galaxy S3 White, Nokia Lumia 710 white sau Motorola XT615 MotoLuxe White. Concursul începe ast?zi ?i se va încheia pe 1 octombrie, când vor fi anun?a?i câ?tig?torii, în baza voturilor obtinute.

La finalul edi?iei din acest an, COSMOTE România va planta un copac pentru fiecare telefon mobil reciclat în cadrul programului Adopt a Forest. Prin intermediul programului I Love Recycling, oricine poate contribui la protejarea mediului înconjur?tor, motiv pentru care COSMOTE invit? to?i clien?ii s? accepte provocarea ?i s? aduc? terminalele vechi la reciclat.