Orange, Vodafone, Cosmote, RCS&RDS ?i 2K Telecom, ofertan?i pentru licen?ele de telefonie mobil?

22

 

Orange, Vodafone, Cosmote, RCS&RDS ?i 2K Telecom, ofertan?i pentru licen?ele de telefonie mobil? (Imagine: Shutterstock)

Calculat? dup? costul depornire al licen?elor, valoarea licita?iei dep??e?te 700 milioane de euro.

Documentele vor fi analizate pân? luni, 20 august, pentru ca licita?ia propriu-zis? s? înceap? la data de 10 septembrie, iar rezultatul s? fie anun?at în luna ocombrie.

În cadrul licita?iei vor fi acordate dou? tipuri de licen?e: pe termen lung (15 ani, valabile pân? în aprilie 2029) ?i pe termen scurt (1 an ?i trei luni, valabile pân? în aprilie 2014).

Pentru licen?ele pe termen lung, ANCOM va scoate la licita?ie 42 de blocuri pereche de câte 5 MHz, dintre care 6 sunt în banda de 800 MHz, 7 în banda de 900 MHz, 15 în banda de 1.800 MHz ?i 14 în banda de 2.600 MHz, precum ?i 3 blocuri nepereche de câte 15 MHz în banda de 2.600 MHz. Aceste licen?e se vor acorda cu începere de la 6 aprilie 2014.

Pentru licen?iere pe termen scurt, ANCOM va scoate la licita?ie 10 blocuri pereche de 2,5 MHz în banda de 900 MHz ?i 6 blocuri pereche de 5 MHz în banda de 1.800 MHz, care sunt în prezent folosite de Orange ?i Vodafone.

Pre?ul de pornire pentru fiecare bloc din cele patru benzi a fost stabilit prin hot?râre de Guvern.

Astfel, fiecare bloc alocat pe 15 ani din banda de 800 MHz va avea un pre? minim de 35 de milioane de euro, cele din banda de 900 MHz de 40 de milioane de euro, respectiv 10 milioane de euro per bloc în banda de 1.800 MHz ?i 4 milioane per bloc pereche ?i 3 milioane pe bloc nepereche în banda de 2.600 MHz.

Pentru blocurile care vor fi alocate pe perioade de 15 luni, valorile au fost stabilite la 1,7 milioane de euro în banda de 900 MHz ?i 0,8 milioane în banda de 1.800 MHz.

Cei trei operatori de telefonie mobil? prezen?i pe pia?? – Orange, Vodafone ?i Cosmote – utilizeaz? în prezent aceste frecven?e, mai pu?in cea din banda 2.600 MHz, care permite introducerea de servicii telecom din genera?ia a patra (4G).

Benzile de frecven?e cuprinse între 880 ?i 960 MHz sunt utilizate de Cosmote, Orange?i Vodafone pentru furnizarea de servicii de telecomunica?ii de genera?ia a doua (2G) prin tehnologia GSM.

Primele dou? licen?e 2G au fost câ?tigate la finele anului 1996 de companiile care func?ioneaz? în prezent sub denumirile Vodafone România (fost Mobifon) ?i Orange România (fost Mobil Rom) ?i au expirat la 31 decembrie 2011. Fiecare din cei doi operatori a achitat 75 milioane de dolari (în dou? tran?e) pentru utilizarea licen?ei în ultimii 15 ani.

La finele anului trecut, Guvernul a decis s? prelungeasc? perioada de valabilitate a licen?elor 2G cu un an, pân? la 31 decembrie 2012. Taxa de prelungire a licen?elor a fost de 6,4 milioane de euro pentru fiecare operator.

A treia licen?? 2G este operat? de Cosmote România (fost Cosmorom) ?i expir? la 5 aprilie 2014. Operatorul a achitat 53 milioane de dolari (în dou? tran?e) pentru utilizarea licen?ei.

Cei trei operatori furnizeaz? servicii 2G ?i în benzile de frecven?e cuprinse între 1.710 ?i 1.840 MHz.

Vodafone ?i Orange mai de?in drepturi de utilizare a frecven?elor ?i în banda de frecven?e de 2.100 MHz pentru furnizarea de servicii de comunica?ii mobile de genera?ia a treia (3G) prin intermediul tehnologiei UMTS.

Cele dou? licen?e 3G au fost acordate în anul 2005, prin procedur? de selec?ie comparativ? ?i au o valabilitate de 15 ani. Taxa de licen?? s-a ridicat la 35 milioane de dolari, pentru fiecare operator.

Celelalte dou? licen?e 3G în banda de frecven?e de 2.100 MHz au fost acordate la începutul anului 2007, pentru o perioad? de 15 ani, tot în urma unei proceduri de selec?ie comparative, operatorilor RCS&RDS ?i Telemobil.

Controlat de grupul France Telecom, Orange România este liderul pie?ei locale de telefonie mobil?, iar Vodafone România este parte a grupului britanic de telecomunica?ii mobile Vodafone ?i ocup? pozi?ia a doua în clasament.

Al treilea juc?tor de profil este Cosmote România, o divizie a grupului elen Cosmote, controlat de OTE (Grecia). Grupul Cosmote controleaz? ?i Telemobil.

RCS&RDS de?ine o infrastructur? de telecomunica?ii pe suport de fibr? optic? ?i acoper? cu servicii de cablu TV, internet, telefonie fix? ?i mobil? peste 200 ora?e. Compania este controlat? indirect de c?tre omul de afaceri Zoltan Teszari.

Înfiin?at? în anul 2000, 2K Telecom ?i-a început activitatea în domeniul telecom ca furnizor de bucle locale ?i acces la Internet. Operatorul a devenit membru al grupului Asesoft în 2005. Afacerile 2K Telecom au însumat 59,9 milioane de lei în 2011, de la 46,4 milioane de lei în urm? cu un an.

Societatea este controlat? de Alexandru Ghi?? – 67,12% (fratele omului de afaceri Sebastian Ghi??), Vasile Domente – 8,05% (unchiul lui Sebastian Ghi??) ?i Vasile Radu – 24,83%.

Sursa: mediafax