Orange deschide un nou Care Center la Bra?ov

22

Orange inaugureaz? ast?zi al doilea Orange Care Center deschis în afara Bucure?tiului, odat? cu modernizarea ?i redeschiderea Orange shop Bra?ov Mure?enilor. Acest centru este dedicat telefoanelor mobile ?i ofer? o gam? larg? de servicii, de la repara?ii, set?ri, instal?ri ?i upgrade-uri de soft pe loc pân? la transfer de con?inut. Orange Care Center este localizat în cadrul Orange shop Bra?ov Mure?enilor din Strada Mure?enilor nr. 1, Bra?ov ?i va fi deschis în timpul s?pt?mânii pân? seara târziu ?i sâmbata.

 

Serviciile oferite de Orange Care Center Bra?ov sunt disponibile tuturor, indiferent c? sunt sau nu clien?i Orange ?i indiferent de tipul de telefon pe care îl de?in. Astfel, oricine î?i poate aduce telefonul mobil pentru repara?ii sau pentru a-?i face pe loc anumite set?ri sau instal?ri de softuri. Toate aceste activit??i au loc într-o zon? deschis?, astfel încât clien?ii pot vedea cum lucreaz? speciali?tii Orange. Orange a deschis în Bucure?ti, începând din anul 2010, trei puncte de service Care Center pentru asisten?? rapid? ?i service pentru defec?iuni u?oare ale telefonului. La începutul lunii mai 2012, s-a deschis primul Care Center din afara Bucurestiului, la Cluj. În primele patru luni ale acestui an au fost rezolvate 2556 de cereri de repara?ii în punctele Care Center. În 60% din cazuri acestea s-au f?cut pe loc, iar timpul de a?teptare este de maxim o or?. În cazul în care telefonul nu poate fi reparat pe loc, Orange ofer? temporar un alt telefon pân? la solu?ionarea problemelor.

 

“La Orange Care Center clien?ii pot veni nu doar pentru a-?i repara telefonul. Ei beneficiaz? ?i de alte servicii, cum ar fi Transfer de con?inut, cea mai simpl? ?i eficient? modalitate de a transfera informa?iile din telefonul mobil atunci când doresc s? îl schimbe sau Smart Services, prin care primesc asisten?? în configurarea ?i utilizarea smartphone-ului. Prin acest demers ne respect?m promisiunea facut? anul trecut de a moderniza Orange shopurile din ?ar? ?i de a oferi atât clien?ilor din Bra?ov cât ?i din împrejurimi mai mult decât un centru de service. Venim în ajutorul utilizatorilor de telefonie mobil? care se pot adresa speciali?tilor no?tri atunci când au nevoie.” a declarat Roxana Balaban, Product Manager Orange România. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul www.orange.ro.