Orange confirm? planurile sale pe termen lung în România

14

În urma finaliz?rii licita?iei de spectru organizat? de ANCOM, Orange România a câ?tigat dreptul de a utiliza 60 MHz blocuri-pereche în frecven?ele 800MHz, 900MHz, 1800 MHz ?i 2600 MHz. Astfel î?i continu? planurile de sus?inere ?i dezvoltare a re?elei în vederea oferirii celor mai bune servicii de pe pia??.

Pentru ob?inerea acestor licen?e, Orange va pl?ti 227 milioane de euro. De asemenea, va investi suplimentar pentru eliberarea de spectru în frecven?a 900MHz o sum? estimat? la 100 milioane de euro, pe parcursul urm?torilor 2 ani. Acestor investi?ii de 327 milioane de euro, li se vor ad?uga investi?iile de implementare a serviciilor 4G. Toate acestea confirm? angajamentul pe termen lung în România, precum ?i o important? contribu?ie la dezvoltarea mediului economic.

Frecven?ele de spectru ob?inute în 800MHz, 1800 MHz ?i 2600 MHz vor permite companiei s? implementeze servicii 4G, sus?inând astfel cre?terea ?i viteza serviciilor de date oferite. Orange va lansa serviciul de date 4G pân? la finalul anului 2012, dup? primirea acordului din partea autorit??ilor, iar începând cu aprilie 2014 va putea oferi servicii 4G la cele mai bune performan?e ale sale.

Orange apreciaz? calitatea organiz?rii ?i profesionalismul dovedit de ANCOM pe toat? durata procesului de licita?ie, desf??urat în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini.

„Este un moment important atât pentru pia?a de telecom, cât ?i pentru Orange România, deoarece rezultatele licita?iei pun bazele evolu?iei pie?ei pentru urm?torii 16 ani. Cu aceast? investi?ie semnificativ?, Orange reconfirm? promisiunea de a îi înso?i pe clien?i în era digital? ?i de a le oferi cea mai bun? experien?? în utilizarea serviciilor noastre. Privim cu încredere spre viitor pentru le oferi românilor în urm?toarele luni ?i în urm?torii ani, viteze mobile mai rapide datorit? acestei noi experien?e 4G.” a declarat Jean – François Fallacher, CEO Orange România.