Orange Care Center, acum ?i în Timi?oara

38

Orange inaugureaz? cel de-al treilea Care Center deschis în afara Bucure?tiului. Acest centru este dedicat telefoanelor mobile ?i ofer? o gam? larg? de servicii, de la repara?ii, set?ri, instal?ri ?i upgrade-uri de soft pân? la transfer de con?inut. Orange Care Center este localizat în cadrul Orange shop din Bd. Republicii, nr. 8, Timi?oara ?i va fi deschis în timpul s?pt?mânii, pân? seara târziu, ?i sâmb?t?.

 

Serviciile oferite de Orange Care Center Timi?oara sunt disponibile tuturor, indiferent c? sunt sau nu clien?i Orange ?i indiferent de tipul de telefon pe care îl de?in. Astfel, oricine î?i poate aduce telefonul mobil pentru repara?ii sau pentru a-?i face pe loc anumite set?ri sau instal?ri de softuri. Toate aceste activit??i au loc într-o zon? deschis?, astfel încât clien?ii pot vedea cum lucreaz? speciali?tii Orange.

 

Orange a deschis în Bucure?ti, începând din anul 2010, mai multe puncte de service Care Center pentru asisten?? rapid? ?i service pentru defec?iuni u?oare ale telefonului.

 

La începutul lunii mai 2012 s-a deschis primul Care Center din afara Bucure?tiului, în Cluj. În primele ?apte luni ale acestui an au fost rezolvate peste 4400 de cereri de repara?ii în punctele Care Center. În majoritatea cazurilor acestea s-au f?cut pe loc, iar timpul de a?teptare este de maxim o or?. În cazul în care telefonul nu poate fi reparat pe loc, Orange ofer? temporar un alt telefon pân? la solu?ionarea problemelor.

 

„La Orange Care Center clien?ii pot veni nu doar pentru a-?i repara telefonul. Ei beneficiaz? ?i de alte servicii, cum ar fi transfer de con?inut, cea mai simpl? ?i eficient? modalitate de a transfera informa?iile din telefonul mobil atunci când doresc s? îl schimbe, sau Smart Services, prin care primesc asisten?? pentru configurarea ?i utilizarea smartphone-ului. Prin acest demers ne respect?m promisiunea f?cut? anul trecut de a oferi clien?ilor no?tri mai mult decât un centru de service ?i de a veni în ajutorul utilizatorilor de telefonie mobil? care se pot adresa speciali?tilor no?tri atunci când au nevoie”, a declarat Roxana Chicioreanu, Product Manager Orange România.

 

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul www.orange.ro.