Operatorii de pe piata de telecomunicatii vor transmite informatii catre ANCOM numai prin mijloace electronice incepand cu 1 iulie

21

Documentele, datele si informatiile care trebuie puse la dispozitia ANCOM de catre furnizorii de comunicatii electronice vor fi transmise Autoritatii exclusiv prin intermediul unei aplicatii informatice, utilizand semnatura electronica certificata. Decizia ANCOM cu nr.336/2013 care stabileste acest lucru a fost publicata marti, 21 mai 2013, in Monitorul Oficial al Romaniei.

Astfel, prin intermediul aplicatiei informatice, furnizorii vor transmite ANCOM indicatorii statistici cu privire la piata de comunicatii electronice, raportarile financiare anuale, notificarile privind activarea resurselor de numerotatie sau a resurselor tehnice, raportul anual de utilizare a resurselor de numerotatie, lista localitatilor in care furnizeaza efectiv retele si servicii de comunicatii electronice la puncte fixe, copiile acordurilor de acces la retea si de interconectare, respectiv de acces pe proprietati, statistica cererilor privind asigurarea conectarii si accesului la un punct fix, la reteaua publica de telefonie, care nu au putut fi satisfacute in conditii comerciale, sau unele documente pe care trebuie sa le comunice Autoritatii furnizorii desemnati cu putere semnificativa pe anumite piete. De asemenea, furnizorii vor transmite electronic si alte documente sau informatii solicitate de catre Autoritate in exercitarea atributiilor sale legale.

Data de la care majoritatea acestor documente si informatii vor fi transmise ANCOM exclusiv prin intermediul aplicatiei informatice, utilizandu-se semnatura electronica certificata, este 1 iulie 2013, existand si unele exceptii pentru care transmiterea se va realiza electronic incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

In plus, furnizorii au posibilitatea de a alege ca, la randul ei, Autoritatea sa le transmita numai electronic anumite acte si documente, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, este necesar ca operatorii sa confirme primirea trimiterilor. Autoritatea recomanda operatorilor sa opteze pentru utilizarea acestei metode de comunicare, mult mai rapida si mai facila.

Decizia nr. 336/2013 privind mijloacele si modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informatii catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii si de modificare a Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Comunicatii nr. 77/2009 privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 287 din data de 21 mai 2013 si intra in vigoare la 31 mai 2013. Actul normativ poate fi accesat pe pagina de internet a ANCOM,aici.