Ofert? prepaid nou? de la Orange

30

Începând de ast?zi, Orange propune tuturor utilizatorilor de cartele PrePay un nou portofoliu de op?iuni, în func?ie de nevoile de consum ?i bugetul disponibil. Astfel, fie c? au nevoie doar s? vorbeasc?, s? stea pe net sau s? r?mân? în contact cu rudele din str?in?tate, clien?ii pot alege una dintre noile op?iuni, cu valori cuprinse între 5 ?i 9 euro credit. 

 

De exemplu, cei care prefer? s? vorbeasc? mult timp la telefon pot opta, pentru 5 euro, pentru op?iunea care include 2000 de minute sau SMS-uri în re?ea ?i 100 minute sau SMS-uri na?ionale. În plus, cei care î?i doresc s? aib? inclus traficul pe internet pot alege dintre op?iunile de 5, 7 sau 9 euro credit ce ofer? în plus fa?? de minute ?i SMS-uri na?ionale ?i în re?ea, 75 MB, 300 MB sau 500 MB. 

 

Clien?ii care au nevoie de minute interna?ionale, pot opta pentru una dintre cele 2 op?iuni, de 6 sau de 8 euro credit, care le ofer? pân? la 150 de minute sau SMS-uri interna?ionale pe mobil. 

 

Portofoliul va fi promovat cu ajutorul unei noi platforme de comunicare ce readuce pe ecrane întâmpl?rile distractive cu personajele PrePay. Îndr?gi?ii Millidge ?i Doig se reîntorc, de aceast? data al?turi de noul lor prieten Hexidge, care îi provoac? la noi aventuri.