Ochelari digitali pentru cei cu vederea foarte slab?

34

Inginerii de la Google nu sunt singurii care lucreaz? la o pereche de ochelari digitali. Cercet?torii de la Instituto de Oftalmología Aplicada din Spania au creat un sistem prototip care are la baz? un ecran a?ezat în zona ochilor ?i o pereche de camere mici. În loc s?-i dezv?luie utilizatorului informa?ii despre locul în care se afl? ?i s?-i permite s? poarte conversa?ii video în timp ce merge pe strad?, dispozitivul îi ajut? pe cei care au deficien?e mari de vedere s? identifice ?i s? evite obstacolele. Un computer mic realizeaz? o analiz? în timp real a mediului înconjur?tor luminând obiectele ?i colorându-le pentru a indica distan?a. Scopul proiectului este de a-i ajuta pe cei care sufer? de glaucom ?i de alte afec?iuni care anuleaz? aproape vederea la distan??.

 

Pentru moment echipa de proiect ?i-a propus s? transforme dispozitivul într-o pereche de ochelari mai mici ?i mai u?or de purtat pentru cei c?rora le sunt destina?i.

 

Surs?: Engadget