O noua moda – Pantofii cu GPS

35

Inspirat de celebra poveste Vr?jitorul din Oz, unde protagonista Dorothy Gale ?i-a g?sit drumul spre cas? b?tând din pantofii cu puteri magice, designerul britanic Dominic Wilcox a creat o pereche de pantofi cu puteri aproape la fel de miraculoase, dar insuflate de tehnologia modern?.

Dincolo de scenariul povestirii mai sus men?ionate, pantofii cu GPS au o utilitate cât se poate de practic?, fiind un accesoriu aproape imposibil de uitat acas? ?i mereu asociat cu c?l?toriile. Astfel, idea unei perechi de pantofi care s? ne poat? duce oriunde avem nevoie, garantând de fiecare dat? c? nu ne vom r?t?ci, este una cât se poate de interesant?, chiar dac? punerea în practic? este pu?in mai dificil? în lipsa unui ecran pe care s? urm?rim indica?ii vizuale.

Primul prototip, perfect func?ional, ia forma unei perechi de pantofi b?rb?te?ti ?i include un receptor GPS încorporat în c?lcâiul perechii stângi, al?turi de o anten? ?i etichet? ro?ie, sub care se ascunde un conector pentru cablu USB. Prin acesta, utilizatorii pot înc?rca coordonatele GPS pentru destina?ia la care vor s? ajung?, folosind o aplica?ie software specializat?.

Pentru activarea GPS-ului este nevoie doar s? atingem c?lcâiele pantofilorPartea din fa?? a pantofilor este prev?zut? cu o serie de lumini LED. Pe pantoful drept este reprezentat? o bar? de progres, ce informeaz? purt?torul cât te mult mai are de mers pân? la destina?ie. Pantoful stâng este prev?zut cu un inel de lumini LED, ce indic? direc?ia aproximativ? spre care trebuie s? ne îndrept?m.

Pantofii cu GPS au fost comanda?i în cadrul proiectului England’s Global Footprint, ce s?rb?tore?te lunga istorie a acestei ??ri în industria de înc?l??minte.

 

Sursa: go4it.ro