Noul CEO Yahoo e femeie

24

Marissa Mayer, unul dintre directorii executivi de la Yahoo, p?r?se?te compania ?i va ocupa pozi?ia de CEO la Yahoo. Se pare c? Mayer ?i-a dat demisia de la Google prin telefon în dup?-amiaza zilei de ieri. Într-un interviu ea a spus c? s-a sim?it foarte bine la Google, dar i-a fost u?or s? treac? la Yahoo, despre care spune c? e unul dintre cele mai bune branduri din domeniul Internetului.

 

Mayer (foto) a fost prima femeie inginer de la Google ?i creatorul celor mai cunoscute servicii ale companiei, precum pagina principal? de c?utare, Gmail, Google Images ?i Google News. Ea a spus c? î?i dore?te s? îmbun?t??easc? serviciul email ?i sec?iunile de sport ?i finan?e de la Yahoo, dar ?i s? acorde mai mult? aten?ie tehnologiei mobile. În ultimii ani Yahoo a pierdut teren în favoarea companiilor Facebook ?i Google, care au ocupat în mare m?sur? pie?ele dominate cândva de gigantul american din domeniul Internetului.

 

Sursa: Electronista